ทรงพระเจริญ
ขอให้ทรงหายจากพระอาการประชวร
บทกลอนเฉลิมพระเกียรติ
อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์
LED Wall
Time Line
Library
Remarkable Entertainments
Sky View
Prestige of the Kingdom

แบบฟอร์มการแจ้งความประสงค์ขอเข้าชมแบบเป็นหมู่คณะ

หนังสือ "อัญมณีแห่งมหานคร" นิทรรศน์รัตนโกสินทร์

เพลงรัตนโกสินทร์แผ่นดินแห่งรัก

etc.
รายละเอียดการเข้าชม

การเข้าชม

          ผู้ชมสามารถเลือกชมได้ทั้ง ๒ เส้นทาง หรือ เลือกชมเพียงเส้นทางใดเส้นทางหนึ่งได้ตามความต้องการ โดยขึ้นอยู่กับรอบเวลาที่ว่างอยู่     (โปรดตรวจสอบรอบเข้าชม ได้ที่จุดจำหน่ายบัตรอาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์)

         **หากต้องการเข้าชม ๑ เส้นทาง      จะใช้เวลา ในการรับชม    ๑.๓๐ ชั่วโมง

         **หากต้องการเข้าชมทั้ง ๒ เส้นทาง จะใช้เวลาในการรับชม    ๓  ชั่วโมง

         - เส้นทางที่ ๑ รับผู้เข้าชมจำนวนรอบละ ๑๖ ท่าน

         - เส้นทางที่ ๒ รับผู้เข้าชมจำนวนรอบละ ๑๖ ท่าน

  


อัตราการเข้าชม
                                     
 
  • ผู้ใหญ่ ราคา ๑๐๐ บาท (ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ)
  • เข้าชมฟรี สำหรับ
  • เด็ก (ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศที่ความสูงไม่เกิน ๑๒๐ เซนติเมตร)
  • นักเรียน/นักศึกษา (ไม่เกินระดับปริญญาตรี และกำลังศึกษาอยู่ในประเทศไทย)                               ในเครื่องแบบหรือแสดงบัตรนักเรียน/นักศึกษา
  • ผู้สูงอายุ (ชาวไทยและช่าวต่างชาติที่มีอายุมากกว่า ๖๐ ปีขึ้นไป) แสดงบัตรประชาชน
  • ภิกษุ สามเณร และ ผู้พิการ
 

โปรโมชั่น อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์

 

Thailand Museum Pass

แสดงบัตร Thailand Museum Pass รับสิทธิ์เข้าชมฟรี ๑ ท่าน

(บัตรมีอายุการเข้าชม ๑ ปี นับจากวันที่ซื้อบัตร)

 

Application true ID

สิทธิประโยชน์พิเศษสำหรับลูกค้าทรู เพียงสแกน QR Code เพื่อรับสิทธิ์ทาง Application true ID รับสิทธิ์ซื้อบัตรเข้าชมอาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ ๑ ใบ ฟรี ๑ ใบ ตั้งแต่วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖

 

 

 

 

 


นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่