ทรงพระเจริญ
โครงการเรียนรู้คุณค่าแห่งยุคสมัยนอกห้องเรียนกับนิทรรศน์รัตนโกสินทร์
LED Wall
Time Line
Library
Remarkable Entertainments
Sky View
Prestige of the Kingdom

แบบฟอร์มการแจ้งความประสงค์ขอเข้าชมแบบเป็นหมู่คณะ

คู่มือการเรียนรู้นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ สำหรับนักเรียน

คู่มือสำหรับครูผู้สอน ก่อนการชมนิทรรศน์รัตนโกสินทร์

หนังสือ "อัญมณีแห่งมหานคร" นิทรรศน์รัตนโกสินทร์

Factsheet อาคารนิทรรศน์รัตน์โกสินทร์

เพลงรัตนโกสินทร์แผ่นดินแห่งรัก

แผ่นพับ อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์

etc.
นิทรรศการ “สืบสาน...สมานมิตร” ระหว่างวันที่ 28 พ.ย. 59 - 6 ม.ค. 59
ขอเชิญชมนิทรรศการ "สืบสาน...สมานมิตร" นิทรรศการเพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้านการเจริญพระราชสัมพันธไมตรีกับนานาประเทศ ระหว่างวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ - ๖ มกราคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๙.๐๐ น. เปิดให้บริการทุกวัน (ปิดบริการทุกวันจันทร์) ณ อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ ถนนราชดำเนินกลาง โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร ๐๒ ๖๒๑ ๐๐๔๔   ...
Gallery

อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ โดยสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ขอเชิญชวนประชาชนชาวไทยร่วมรับชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ ...
นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ “ร้อยนิทรรศน์ยลรัตนโกสินทร์” ชุด “๗ รอบพระนักษัตร สานรักแห่งคว...
อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ขอเชิญชม... นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ นำเสนอนิทรรศการและผลิตภัณฑ์ ในหอนิทรรศก...
  นิทรรศการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา...