อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ เปิดให้บริการตั้งแต่วันอังคารที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๔ เป็นต้นไป
ทรงพระเจริญ
อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์
โครงการเรียนรู้คุณค่าแห่งยุคสมัยนอกห้องเรียนกับนิทรรศน์รัตนโกสินทร์
LED Wall
Time Line
Library
Remarkable Entertainments
Sky View
Prestige of the Kingdom

แบบฟอร์มการแจ้งความประสงค์ขอเข้าชมแบบเป็นหมู่คณะ

หนังสือ "อัญมณีแห่งมหานคร" นิทรรศน์รัตนโกสินทร์

เพลงรัตนโกสินทร์แผ่นดินแห่งรัก

etc.
เรามีความประสงค์ให้ท่านสมัครสมาชิกกับทางเว็บไซต์ เพื่อให้ท่านได้รับข่าวสารและกิจกรรมประกอบกับท่านสามารถใช้งานเว็ชไซต์ในส่วนของ community และ download ต่างๆได้ด้วยเพียงแค่ท่านอ่านเงื่อนไข และกรอกข้อมูลตามลำดับ