ทรงพระเจริญ
ขอเชิญร่วมกิจกรรมและชมนิทรรศการ สานรักษ์ นิทรรศน์รัตนโกสินทร์
โครงการเรียนรู้คุณค่าแห่งยุคสมัยนอกห้องเรียนกับนิทรรศน์รัตนโกสินทร์
LED Wall
Time Line
Library
Remarkable Entertainments
Sky View
Prestige of the Kingdom

แบบฟอร์มการแจ้งความประสงค์ขอเข้าชมแบบเป็นหมู่คณะ

คู่มือการเรียนรู้นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ สำหรับนักเรียน

คู่มือสำหรับครูผู้สอน ก่อนการชมนิทรรศน์รัตนโกสินทร์

หนังสือ "อัญมณีแห่งมหานคร" นิทรรศน์รัตนโกสินทร์

Factsheet อาคารนิทรรศน์รัตน์โกสินทร์

เพลงรัตนโกสินทร์แผ่นดินแห่งรัก

แผ่นพับ อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์

etc.

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

 

100 ถนนราชดำเนินกลาง แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๐๐
โทรศัพท์ +๖๖(๐)๒ ๖๒๑ ๐๐๔๔ โทรสาร +๖๖(๐)๒ ๖๒๑ ๐๐๔๓


 

100 Ratchdamnoen Klang Rd. Bowonniwet Phra Nakhon Bangkok 10200
Tel. +66(0)2 621 0044,+66(0)22265047-48 Fax; +66(0)2 621 0043


วันและเวลาทำการ

 

  • เวลาทำการ   เปิดให้บริการทุกวัน ยกเว้น วันจันทร์  ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๗.๐๐ น.
     
  • รอบเข้าชม    มีรอบเข้าชมทุกๆ ๒๐ นาที ตั้งแต่เวลา ๐๙.๒๐ - ๑๕.๐๐ น. จำนวนทั้งสิ้น ๑๘ รอบต่อวัน

 

โดยรอบสุดท้ายให้บริการในเวลา ๑๕.๐๐ น. และ ในกรณีที่ต้องการเข้าชม ๒ เส้นทาง

รอบสุดท้าย เวลา ๑๓.๐๐ น.


แผนที่นิทรรศน์รัตนโกสินทร์

 

 

แผนที่อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์

 

**************************