เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗
ทรงพระเจริญ
ขอให้ทรงหายจากพระอาการประชวร
บทกลอนเฉลิมพระเกียรติ
อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์
LED Wall
Time Line
Library
Remarkable Entertainments
Sky View

แบบฟอร์มการแจ้งความประสงค์ขอเข้าชมแบบเป็นหมู่คณะ

หนังสือ "อัญมณีแห่งมหานคร" นิทรรศน์รัตนโกสินทร์

เพลงรัตนโกสินทร์แผ่นดินแห่งรัก

etc.

แผนที่จอดรถอาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์


ข้อมูลการเดินทาง

 

สถานที่สำคัญใกล้เคียง

โลหะ ปราสาท วัดราชนัดดาฯ, ลานพลับพลามหาเจษฎาบดินทร์ (ศาลาเฉลิมไทยเก่า), ป้อมมหากาฬ, พระบรมบรรพต หรือ ภูเขาทอง วัดสระเกศ และอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย

 

การเดินทางโดย รถประจำทาง  

รถประจำทางที่ผ่านหน้าอาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์

รถปรับอากาศพิเศษ - สาย  ปอ.พ.๑๐-๑, ปอ.พ.๑๐-๒, ปอ.พ.๑๐-๓

รถปรับอากาศ - สาย ปอ.๑๒, ปอ.๔๔, ปอ.๕๙, ปอ.๖๐, ปอ.๗๐, ปอ.๗๙, ปอ.๑๕๗, ปอ.๑๗๑ 

ปอ.๑๘๕, ปอ.๒๐๑, ปอ.๕๐๓, ปอ.๕๑๑, ปอ.๕๐๙

รถธรรมดา - สาย  ๒, ๙, ๑๒, ๑๕, ๓๑, ๓๓, ๓๕, ๓๙, ๔๒, ๔๔, ๔๗, ๕๙, ๖๐ ๖๔, ๖๘, ๗๐, ๗๙, ๘๒, ๘๖, ๑๖๙, ๒๐๑

 

การเดินทางโดยทางเรือ  

เส้นทางเดินเรือคลองแสนแสบ (เรือหางยาว) โดยนั่งมาสุดเส้นทางที่ท่าเรือสะพานผ่านฟ้าลีลาศ 

เดินมาทางซ้ายมือ อยู่ใกล้กับลานพลับพลามหาเจษฎาบดินทร์ 

 

สถานีและจุดเชื่อมต่อการเดินทาง (รถไฟฟ้า-เรือ ) 

สถานีรถไฟฟ้า ใต้ดิน MRT อโศก สามารถเชื่อมต่อ เรือโดยสารคลองแสนแสบท่าอโศก

สถานีรถไฟฟ้า ใต้ดิน MRT สามยอด สามารถเชื่อมต่อ รถ Taxi  

สถานีรถไฟฟ้า BTS ราชเทวี สามารถเชื่อมต่อ เรือโดยสารคลองแสนแสบท่าสะพานหัวช้าง 

 

การเดินทางโดยรถยนต์ และทางด่วนพิเศษ 

อาคารนิทรรศรรัตนโกสินทร์ ตั้งอยู่ถนนราชดำเนินกลาง ท่านสามารถใช้เส้นทางด่วนไปลง “ด่าน ยมราช” 

หรือ ขึ้นเส้นทางด่วนสุริวงศ์ ไปลง “ ด่าน อุรุพงศ์ ”  ข้ามสะพานผ่านฟ้าลีลาศมายังถนนราชดำเนินกลาง อาคารจะอยู่ทางซ้าย ติดกับลานพลับพลามหาเจษฎาบดินทร์ 

 

สถานที่จอดรถสำหรับผู้มาใช้บริการ 

- ที่จอดรถอาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ (หลังหอศิลป์ ร่วมสมัยฯ) เปิดให้บริการทุกวัน  (ยกเว้นวันจันทร์) ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๗.๐๐ น.  (ปิดรับรถเวลา ๑๕.๐๐ น.)

อัตราค่าบริการและเงื่อนไข (สำหรับลูกค้าอาคารนิทรรศน์ฯ และลูกค้าหอศิลป์ร่วมสมัย ราชดำเนินเท่านั้น)

·    จอดรถไม่เกิน ๑๕ นาที ฟรีค่าบริการ

·    อัตราค่าบริการ ชั่วโมงละ ๕๐ บาท เศษเกิน ๑๕ นาที คิดเป็น ๑ ชั่วโมง

·    ในกรณีมีตราประทับ จะคิดอัตราค่าบริการที่ ๓ ชั่วโมงแรก ๒๐ บาท ชั่วโมงถัดไป ชั่วโมงละ ๕๐ บาท เศษเกิน ๑๕ นาที คิดเป็น ๑ ชั่วโมง

หมายเหตุ   

              ·    ต้องนำรถออกก่อนเวลา ๑๗.๑๕ น. มิฉะนั้นคิดค่าปรับ ๕๐๐ บาท

                   พร้อมค่าบริการจอดรถตามอัตราจริง

              ·    กรณีบัตรจอดรถสูญหาย ปรับ ๕๐๐ บาท พร้อมค่าบริการจอดรถตามจริงทั้งนี้

                   ( ต้องแสดงหลักฐานการเป็นเจ้าของรถแก่เจ้าหน้าที่ และต้องได้รับอนุญาตจากอาคารฯ)

   *อาคารฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

   **กรณีเกิดความเสียหายแก่รถหรือสิ่งของภายในรถทางอาคารฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น

 

- วัดราชนัดดาฯ (สอบถามอัตราค่าบริการจากเจ้าหน้าที่รับรถ)

 

 

 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่