ทรงพระเจริญ
ขอให้ทรงหายจากพระอาการประชวร
บทกลอนเฉลิมพระเกียรติ
อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์
LED Wall
Time Line
Library
Remarkable Entertainments
Sky View
Prestige of the Kingdom

แบบฟอร์มการแจ้งความประสงค์ขอเข้าชมแบบเป็นหมู่คณะ

หนังสือ "อัญมณีแห่งมหานคร" นิทรรศน์รัตนโกสินทร์

เพลงรัตนโกสินทร์แผ่นดินแห่งรัก

etc.
ดวงใจปวงประชา

 

         กรุงรัตนโกสินทร์ได้รับการสถาปนา และปกครองให้เจริญมั่นคงโดยพระมหากษัตริย์ในพระบรมราชจักรีวงศ์  ความเป็นชาติที่มีเอกราช และอารยะได้แสดงให้เห็นว่า การดำรงสถานะกษัตริย์ตลอด ๙ รัชกาล มิได้อยู่ในความสะดวกสบาย หากแต่เป็นฐานะของผู้ที่มีความสามารถสูงยิ่งในการนำพาประเทศให้รอดพ้นจากวิกฤตการณ์และสร้างความเป็นอยู่ที่ดีแก่พสกนิกร  คือ พระราชกรณียกิจนานัปการที่ได้ถ่ายทอดไว้แต่ละสมัยแตกต่างกัน

      รัชกาลที่ ๑ - ๓ สมัยแห่งการฟื้นฟูความมั่นคง ธำรงศาสน์และศิลป์ชมวีดิทัศน์การฟื้นฟูความรุ่งเรืองของสยามประเทศในทุกๆ ด้าน ท่ามกลางบรรยากาศสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์

      รัชกาลที่ ๔ - ๕ สมัยแห่งการฝ่ามรสุมมหาอำนาจ นำชาติสู่ศิวิไลซ์  ร่วมน้อมรำลึกในพระราชกรณียกิจอันยิ่งใหญ่คงไว้ซึ่งเอกราชแห่งสยามประเทศ และทรงนำความความเปลี่ยนแปลงแบบพลิกแผ่นดินมาสู่สยาม เพื่อเรืองนามเสมออารยะประเทศ

      รัชกาลที่ ๖ - ๗ สมัยแห่งการปูทางสู่ประชาธิปไตย นำไทยให้ยั่งยืน  เป็นสมัยที่มุ่งเน้นพัฒนาศักยภาพของประชาชนผ่านการศึกษาซึ่งเป็นรากฐานอันนำไปสู่การพัฒนาประเทศในทุกๆ ด้านอย่างมั่นคงและเตรียมพร้อมสู่การปกครองตนเองในระบอบประชาธิปไตยได้อย่างเหมาะสม

      รัชกาลที่ ๘ - ๙ สมัยแห่งพระมหากษัตริย์ในการปกครองระบอบประชาธิปไตย  ร่วมตราตรึงไปกับภาพยนตร์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ผู้ทรงประกอบพระราชกรณียกิจบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ราษฎร นำความอุดมสมบูรณ์จากดินสู่ฟ้า... จากป่าสู่เมือง ในบรรยากาศที่โอบล้อมตัวคุณเสมือนพระมหากรุณาธิคุณที่ปกแผ่ไปทั่วทุกสารทิศGallery

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่