ทรงพระเจริญ
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการบันทึกประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญ
โครงการเรียนรู้คุณค่าแห่งยุคสมัยนอกห้องเรียนกับนิทรรศน์รัตนโกสินทร์
ร่วมงานกับ นิทรรศน์รัตนโกสินทร์
LED Wall
Time Line
Library
Remarkable Entertainments
Sky View
Prestige of the Kingdom

คู่มือการเรียนรู้นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ สำหรับนักเรียน

คู่มือสำหรับครูผู้สอน ก่อนการชมนิทรรศน์รัตนโกสินทร์

หนังสือ "อัญมณีแห่งมหานคร" นิทรรศน์รัตนโกสินทร์

เพลงรัตนโกสินทร์แผ่นดินแห่งรัก

แผ่นพับ อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์

Factsheet อาคารนิทรรศน์รัตน์โกสินทร์

etc.

ต้อนรับปีใหม่กับโฉมใหม่! จุดแสดงความคิดเห็นในนิทรร...

      นิทรรศน์รัตนโกสินทร์เชิญชวนคุณผู้ชมทุกท่านร่วมแชร์ภาพประทับใจ ผ่านจุดแสดงความคิดเห็น พร้อมสแกน QR Code เพื่อรับภาพของท่านเก็บไว้เป็นที่ระลึก หรือแชร์ลง social media ได้ทันที . มาร่วมแชร์ภาพประทับใจด้วยกันนะคะ :)   ...Muse Pass Season 5 ...

      นิทรรศน์รัตนโกสินทร์หนึ่งในแหล่งเรียนรู้ที่ร่วมโครงการ กับ Muse Pass บัตรเดียวเที่ยวพิพิธภัณฑ์ทั่วไทย ในราคาเดิม ๑๙๙ บาท เพิ่มเติมคือมากถึง ๕๖ พิพิธภัณฑ์ แถมครั้งนี้มาเป็นบัตรจริงๆแล้วนะคะ!! เริ่มจำหน่าย ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ (บัตรมีอายุ ๑ ปี นับจากวันที่ซื้อ) ----...เพลิดเพลินได้ความรู้ ณ ห้องสมุดนิทรรศน์รัตนโกสินทร...

      ห้องสมุดนิทรรศน์รัตนโกสินทร์เป็นห้องสมุดเฉพาะด้านที่รวบรวมหนังสือ สื่อมัลติมีเดีย ครอบคลุมสาระความรู้ทุกแง่มุมเกี่ยวกับกรุงรัตนโกสินทร์ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน ซึ่งเชื่อมโยงและต่อยอดความรู้จากห้องนิทรรศการ นอกจากนั้นยังมีหนังสือพิมพ์ นิตยสาร หนังสือสำหรับเด็ก ด้วยบรรยากาศการอ่านแบบสบายๆ เน้นความโปร...