ทรงพระเจริญ
นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ สร้างโอกาส มอบกำลังใจ สู่สังคมเชิงสร้างสรรค์
โครงการเรียนรู้คุณค่าแห่งยุคสมัยนอกห้องเรียนกับนิทรรศน์รัตนโกสินทร์
LED Wall
Time Line
Library
Remarkable Entertainments
Sky View
Prestige of the Kingdom

แบบฟอร์มการแจ้งความประสงค์ขอเข้าชมแบบเป็นหมู่คณะ

คู่มือการเรียนรู้นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ สำหรับนักเรียน

คู่มือสำหรับครูผู้สอน ก่อนการชมนิทรรศน์รัตนโกสินทร์

หนังสือ "อัญมณีแห่งมหานคร" นิทรรศน์รัตนโกสินทร์

Factsheet อาคารนิทรรศน์รัตน์โกสินทร์

เพลงรัตนโกสินทร์แผ่นดินแห่งรัก

แผ่นพับ อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์

etc.

อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ ขอเชิญชวนเด็กและเยาวชน ...

        เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์  ขอเชิญชวนเด็กและเยาวชน เข้าชมนิทรรศการฟรี เพียงแสดงบัตรนักเรียน นักศึกษา ไม่เกินระดับปริญญาตรี (๑ คนต่อ ๑ สิทธิ์) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. ๐-๒๖๒๑-๐๐๔๔  ...ตารางกิจกรรม ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๓ “นิทรรศน์รัตนโก...

      อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ ขอเชิญชมการแสดงกิจกรรมในเดือนมกราคม ๒๕๖๓ ดังนี้     -วันเสาร์ที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๑.๐๐ – ๑๔.๓๐ น. การแสดงลิเกฮูลู จากโรงเรียนดารุ้ลอิบาดะห์ จังหวัดเพชรบุรี   -วันเสาร์ที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๑.๐๐ – ๑๔.๓๐ น. การแส...ห้องสมุดนิทรรศรัตนโกสินทร์โฉมใหม่!...

      นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ปรับปรุงห้องสมุดรูปโฉมใหม่!   สำหรับห้องสมุดนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ เป็นห้องสมุดเฉพาะด้านที่รวบรวมหนังสือ สื่อมัลติมีเดีย ครอบคลุมสาระความรู้ทุกแง่มุมเกี่ยวกับกรุงรัตนโกสินทร์ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน ซึ่งเชื่อมโยงและต่อยอดความรู้จากห้องนิทรรศการ นอกจากนั้นยังมีหนังสือพ...