โครงการเรียนรู้คุณค่าแห่งยุคสมัยนอกห้องเรียนกับนิทรรศน์รัตนโกสินทร์
LED Wall
Time Line
Library
Remarkable Entertainments
Sky View
Prestige of the Kingdom

คู่มือการเรียนรู้นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ สำหรับนักเรียน

คู่มือสำหรับครูผู้สอน ก่อนการชมนิทรรศน์รัตนโกสินทร์

หนังสือ "อัญมณีแห่งมหานคร" นิทรรศน์รัตนโกสินทร์

เพลงรัตนโกสินทร์แผ่นดินแห่งรัก

โปสเตอร์ อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์

แผ่นพับ อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์

Factsheet อาคารนิทรรศน์รัตน์โกสินทร์

etc.

ประกาศจากฝ่ายประชาสัมพันธ์!!...

      ประกาศจากฝ่ายประชาสัมพันธ์!!   สำหรับรอบเข้าชมนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ ในวันศุกร์ที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๗  จะมีคณะ หน่วยงาน และโรงเรียนต่างๆ เข้าชมอาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์เป็นจำนวนมาก แต่คุณผู้ชม สามารถรับชมนิทรรศการหมุนเวียน ชุด "พ่อ - Bapu : Love for the Natio...ภาพบรรยากาศ พิธีเปิด นิทรรศการชุด "พ่อ - Bapu : L...

      ภาพบรรยากาศ พิธีเปิด นิทรรศการชุด "พ่อ - Bapu : Love for the nation" ในวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๗ ที่ผ่านมา .. โดยความร่วมมือระหว่างกระทรวงการต่างประเทศ และ สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอินเดียประจำประเทศไทย โดยมีพลเอกธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่า...เพลิดเพลินได้ความรู้ ณ ห้องสมุดนิทรรศน์รัตนโกสินทร...

      ห้องสมุดนิทรรศน์รัตนโกสินทร์เป็นห้องสมุดเฉพาะด้านที่รวบรวมหนังสือ สื่อมัลติมีเดีย ครอบคลุมสาระความรู้ทุกแง่มุมเกี่ยวกับกรุงรัตนโกสินทร์ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน ซึ่งเชื่อมโยงและต่อยอดความรู้จากห้องนิทรรศการ นอกจากนั้นยังมีหนังสือพิมพ์ นิตยสาร หนังสือสำหรับเด็ก ด้วยบรรยากาศการอ่านแบบสบายๆ เน้นความโปร...