ทรงพระเจริญ
ขอให้ทรงหายจากพระอาการประชวร
บทกลอนเฉลิมพระเกียรติ
อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์
LED Wall
Time Line
Library
Remarkable Entertainments
Sky View
Prestige of the Kingdom

แบบฟอร์มการแจ้งความประสงค์ขอเข้าชมแบบเป็นหมู่คณะ

หนังสือ "อัญมณีแห่งมหานคร" นิทรรศน์รัตนโกสินทร์

เพลงรัตนโกสินทร์แผ่นดินแห่งรัก

etc.

เวทีการแสดงเพื่อเด็กและเยาวชน วันอาทิตย์ที่ ๒๖ พฤศ...

      เวทีการแสดงเพื่อเด็กและเยาวชน วันอาทิตย์ที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ พบกับเยาวชนรุ่นใหม่ หัวใจอนุรักษ์ สืบสานนาฏศิลป์ และดนตรีไทย โดย โรงเรียนบุษบา นาฏศิลป์       ไฮไลต์ ระบำสุโขทัย    ระบำทวารวดี         รำบายศรีสู่ขวัญ บ...ขอเชิญชมภาพบรรยากาศโครงการ “ยุวมัคคุเทศก์ สร้างเด็...

      ภาพบรรยากาศโครงการ “ยุวมัคคุเทศก์ สร้างเด็กดีและเด็กเก่งสืบสานประวัติศาสตร์ชาติไทย”    ฝ่ายบริหารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ ร่วมกับ สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) หรือ OKMD จัดโครงการ “ยุวมัคคุเทศก์ สร้างเด็กดีแล...ขอเชิญชมภาพชุดแสดงพิเศษ “สิงหราชคีตาลัย รำลึกถึงดว...

      ขอเชิญชมภาพชุดแสดงพิเศษ “สิงหราชคีตาลัย รำลึกถึงดวงใจของแผ่นดิน” โดยโรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ เมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ สามารถชมกิจกรรมการแสดงได้ฟรีทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ระหว่างเวลา ๑๑.๐๐ – ๑๔.๓๐ น. ณ อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์     ...


นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่