ทรงพระเจริญ
ขอเชิญร่วมกิจกรรมและชมนิทรรศการ สานรักษ์ นิทรรศน์รัตนโกสินทร์
โครงการเรียนรู้คุณค่าแห่งยุคสมัยนอกห้องเรียนกับนิทรรศน์รัตนโกสินทร์
LED Wall
Time Line
Library
Remarkable Entertainments
Sky View
Prestige of the Kingdom

แบบฟอร์มการแจ้งความประสงค์ขอเข้าชมแบบเป็นหมู่คณะ

คู่มือการเรียนรู้นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ สำหรับนักเรียน

คู่มือสำหรับครูผู้สอน ก่อนการชมนิทรรศน์รัตนโกสินทร์

หนังสือ "อัญมณีแห่งมหานคร" นิทรรศน์รัตนโกสินทร์

Factsheet อาคารนิทรรศน์รัตน์โกสินทร์

เพลงรัตนโกสินทร์แผ่นดินแห่งรัก

แผ่นพับ อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์

etc.

ประกาศ อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ อบรมการฝึกซ้อมดับ...

               เนื่องด้วยอาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ จะจัดอบรมการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ให้แก่พนักงานประจำอาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ ในวันจันทร์ที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๒ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้            จ...ขอเชิญชมการแสดงดนตรี “นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ สร้างโ...

      อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ ขอเชิญชมการแสดงดนตรี “นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ สร้างโอกาส มอบกำลังใจ สู่สังคมเชิงสร้างสรรค์” ในวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๑.๐๐ – ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องนิทรรศการหมุนเวียน อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ ภายในงานมีการแสดงจากมูลนิธิออทิสติกไทย โรงเรียนศูนย์รวมน้ำใจ เขตคลอ...ห้องสมุดนิทรรศรัตนโกสินทร์โฉมใหม่!...

      นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ปรับปรุงห้องสมุดรูปโฉมใหม่!   สำหรับห้องสมุดนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ เป็นห้องสมุดเฉพาะด้านที่รวบรวมหนังสือ สื่อมัลติมีเดีย ครอบคลุมสาระความรู้ทุกแง่มุมเกี่ยวกับกรุงรัตนโกสินทร์ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน ซึ่งเชื่อมโยงและต่อยอดความรู้จากห้องนิทรรศการ นอกจากนั้นยังมีหนังสือพ...