โครงการเรียนรู้คุณค่าแห่งยุคสมัยนอกห้องเรียนกับนิทรรศน์รัตนโกสินทร์
BTS Oneday Pass Rattanakosin Limited Edition
LED Wall
ร่วมงานกับ นิทรรศน์รัตนโกสินทร์
Time Line
Library
Remarkable Entertainments
Sky View
Prestige of the Kingdom

คู่มือการเรียนรู้นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ สำหรับนักเรียน

คู่มือสำหรับครูผู้สอน ก่อนการชมนิทรรศน์รัตนโกสินทร์

หนังสือ "อัญมณีแห่งมหานคร" นิทรรศน์รัตนโกสินทร์

เพลงรัตนโกสินทร์แผ่นดินแห่งรัก

แผ่นพับ อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์

Factsheet อาคารนิทรรศน์รัตน์โกสินทร์

etc.

กิจกรรม Workshop "ระบายสีถุงผ้าดอกไม้พระนาม" วันเส...

      วันเสาร์ที่ ๒๗ สิงหาคมนี้ เวลา ๑๓.๓๐ น. พบกับกิจกรรม Workshop "ระบายสีถุงผ้าลายดอกไม้พระนาม"  ------------------------ กิจกรรมการเพ้นท์สีดอกไม้พระนามบนถุงผ้าดิบ ประกอบด้วยดอกไม้พระนาม ๔ ดอก ได้แก่ กุหลาบควีนสิริกิติ์ แคทลียาควีนสิริกิติ์ ดอนญ่าควีนสิริกิติ์ และบัวควีนสิริ...ร่วมเปิดประสบการณ์เพลินพินิจ นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ ...

      นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ ร่วมกับ บมจ.กรุงไทย – แอกซ่า ประกันชีวิต เชิญชวน "ร่วมเปิดประสบการณ์ เพลินพินิจ นิทรรศน์รัตนโกสินทร์" ส่งมอบความสุข ส่งเสริมการเรียนรู้ ด้านประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม และวิถีชีวิตในยุครัตนโกสินทร์ สร้างภูมิคุ้มกันทางวัฒนธรรมต่อยอดการเรียนรู้อย่างยั่งย...เพลิดเพลินได้ความรู้ ณ ห้องสมุดนิทรรศน์รัตนโกสินทร...

      ห้องสมุดนิทรรศน์รัตนโกสินทร์เป็นห้องสมุดเฉพาะด้านที่รวบรวมหนังสือ สื่อมัลติมีเดีย ครอบคลุมสาระความรู้ทุกแง่มุมเกี่ยวกับกรุงรัตนโกสินทร์ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน ซึ่งเชื่อมโยงและต่อยอดความรู้จากห้องนิทรรศการ นอกจากนั้นยังมีหนังสือพิมพ์ นิตยสาร หนังสือสำหรับเด็ก ด้วยบรรยากาศการอ่านแบบสบายๆ เน้นความโปร...