กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวร่วมกับกับ BTS
โครงการเรียนรู้คุณค่าแห่งยุคสมัยนอกห้องเรียนกับนิทรรศน์รัตนโกสินทร์
BTS Oneday Pass Rattanakosin Limited Edition
LED Wall
ร่วมงานกับ นิทรรศน์รัตนโกสินทร์
Time Line
Library
Remarkable Entertainments
Sky View
Prestige of the Kingdom

คู่มือการเรียนรู้นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ สำหรับนักเรียน

คู่มือสำหรับครูผู้สอน ก่อนการชมนิทรรศน์รัตนโกสินทร์

หนังสือ "อัญมณีแห่งมหานคร" นิทรรศน์รัตนโกสินทร์

เพลงรัตนโกสินทร์แผ่นดินแห่งรัก

โปสเตอร์ อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์

แผ่นพับ อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์

Factsheet อาคารนิทรรศน์รัตน์โกสินทร์

etc.

นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หั...

      เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘           ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ ขอเชิญชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ “ร้อยนิทรรศน์ยลรัตนโกสินทร์” ชุด “สายน้ำแห่งความยั่งยืน” ภายในอาคารนิทรรศน์รัตนโกสิน...นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ชวนคนไทยบอกรักพ่อ กับกิจกรรม "...

      นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ ชวนคนไทยบอกรักพ่อให้โลกรู้ เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ กับกิจกรรม "ถ่ายคลิปบอกรักพ่อให้โลกรู้"   --กติกาการร่วมสนุกกับกิจกรรม "ถ่ายคลิปบอกรักพ่อให้โลกรู้" ส่งคลิปบอกรักพ่อให้โลกรู้ มาที่ https://www.facebook.com/Nitasrattanakos...เพลิดเพลินได้ความรู้ ณ ห้องสมุดนิทรรศน์รัตนโกสินทร...

      ห้องสมุดนิทรรศน์รัตนโกสินทร์เป็นห้องสมุดเฉพาะด้านที่รวบรวมหนังสือ สื่อมัลติมีเดีย ครอบคลุมสาระความรู้ทุกแง่มุมเกี่ยวกับกรุงรัตนโกสินทร์ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน ซึ่งเชื่อมโยงและต่อยอดความรู้จากห้องนิทรรศการ นอกจากนั้นยังมีหนังสือพิมพ์ นิตยสาร หนังสือสำหรับเด็ก ด้วยบรรยากาศการอ่านแบบสบายๆ เน้นความโปร...