ทรงพระเจริญ
บทกลอนเฉลิมพระเกียรติ
อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์
โครงการเรียนรู้คุณค่าแห่งยุคสมัยนอกห้องเรียนกับนิทรรศน์รัตนโกสินทร์
LED Wall
Time Line
Library
Remarkable Entertainments
Sky View
Prestige of the Kingdom

แบบฟอร์มการแจ้งความประสงค์ขอเข้าชมแบบเป็นหมู่คณะ

หนังสือ "อัญมณีแห่งมหานคร" นิทรรศน์รัตนโกสินทร์

เพลงรัตนโกสินทร์แผ่นดินแห่งรัก

etc.

เวทีการแสดงเพื่อเด็กและเยาวชน วันอาทิตย์ที่ ๒๗ พฤศ...

      เวทีการแสดงเพื่อเด็กและเยาวชน วันอาทิตย์ที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ พบกับนาฏศิลป์สร้างสรรค์ในรูปแบบนาฏศิลป์ไทยร่วมสมัย โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ที่นำเรื่องราวของแป้งพวง หนึ่งในเครื่องหอมโบราณ มาถ่ายทอดให้เห็นถึงความงดงามและภูมิปัญญาไทยจากอดีตจนถึงปัจจุบัน ตลอดจนการแสดงที่ได้รับแรงบันดาลใจจากการก...ขอเชิญชมประมวลภาพการแสดง เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๐ พฤศ...

      ขอเชิญชมประมวลภาพการแสดงความสามารถของเยาวชน โดย สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร โดยมีทั้ง โขน เรื่องรามเกียรติ์ ตอน หนุมานรบมัจฉานุ และตอน ยกรบ รำสีนวลออกต้นวรเชษฐ์ รำแพรวากาฬสินธุ์ รำเซิ้งกระติ๊บ รำกฤดาภินิหาร ระบำดอกบัว และผองราษฎร์ทำกินบนแผ่นดินทอง เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๐ พฤศจิ...ขอเชิญชมภาพชุดแสดงพิเศษ “สิงหราชคีตาลัย รำลึกถึงดว...

      ขอเชิญชมภาพชุดแสดงพิเศษ “สิงหราชคีตาลัย รำลึกถึงดวงใจของแผ่นดิน” โดยโรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ เมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ สามารถชมกิจกรรมการแสดงได้ฟรีทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ระหว่างเวลา ๑๑.๐๐ – ๑๔.๓๐ น. ณ อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์     ...


นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่