ทรงพระเจริญ
กิจกรรมประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ “นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ สร้างโอกาส มอบกำลังใจ สู่สังคมเชิงสร้างสรรค์”
อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์
โครงการเรียนรู้คุณค่าแห่งยุคสมัยนอกห้องเรียนกับนิทรรศน์รัตนโกสินทร์
LED Wall
Time Line
Library
Remarkable Entertainments
Sky View
Prestige of the Kingdom

แบบฟอร์มการแจ้งความประสงค์ขอเข้าชมแบบเป็นหมู่คณะ

หนังสือ "อัญมณีแห่งมหานคร" นิทรรศน์รัตนโกสินทร์

เพลงรัตนโกสินทร์แผ่นดินแห่งรัก

etc.

ภาพบรรยากาศภายในงานนิทรรศการ “เส้นทางหัตถศิลป์ไทย ...

      ภาพบรรยากาศภายในงานนิทรรศการ “เส้นทางหัตถศิลป์ไทย ความภูมิใจของแผ่นดิน” ของศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) หรือ SACICT จัดแสดงผลิตภัณฑ์ต้นแบบที่ได้รับการพัฒนาจากโครงการต่างๆ ของ SACICT ถ่ายทอดภารกิจการอนุรักษ์ การพัฒนางานศิลปหัตถกรรมไทย ข้อมูลเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจด...ตารางกิจกรรมประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓ “นิทรรศน์รัตน...

      ตารางกิจกรรมประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓ “นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ สร้างโอกาส มอบกำลังใจ สู่สังคมเชิงสร้างสรรค์” The Stage of OPPORTUNITY and INSPIRATION   อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ ขอเชิญชมการแสดงและร่วมกิจกรรมในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓ ระหว่างเวลา ๑๑.๐๐ – ๑๔.๓๐ น. ดังนี้ ๑. วั...ห้องสมุดนิทรรศรัตนโกสินทร์โฉมใหม่!...

      นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ปรับปรุงห้องสมุดรูปโฉมใหม่!   สำหรับห้องสมุดนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ เป็นห้องสมุดเฉพาะด้านที่รวบรวมหนังสือ สื่อมัลติมีเดีย ครอบคลุมสาระความรู้ทุกแง่มุมเกี่ยวกับกรุงรัตนโกสินทร์ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน ซึ่งเชื่อมโยงและต่อยอดความรู้จากห้องนิทรรศการ นอกจากนั้นยังมีหนังสือพ...