ทรงพระเจริญ
อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์
โครงการเรียนรู้คุณค่าแห่งยุคสมัยนอกห้องเรียนกับนิทรรศน์รัตนโกสินทร์
LED Wall
Time Line
Library
Remarkable Entertainments
Sky View
Prestige of the Kingdom

แบบฟอร์มการแจ้งความประสงค์ขอเข้าชมแบบเป็นหมู่คณะ

หนังสือ "อัญมณีแห่งมหานคร" นิทรรศน์รัตนโกสินทร์

เพลงรัตนโกสินทร์แผ่นดินแห่งรัก

etc.

ตารางกิจกรรมประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓ “นิทรรศน์รัตน...

      ตารางกิจกรรมประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓ “นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ สร้างโอกาส มอบกำลังใจ สู่สังคมเชิงสร้างสรรค์” The Stage of OPPORTUNITY and INSPIRATION   อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ ขอเชิญชมการแสดงและร่วมกิจกรรมในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓ ระหว่างเวลา ๑๑.๐๐ – ๑๔.๓๐ น. ดังนี้  ...ภาพบรรยากาศภายในงาน "สานรักษ์นิทรรศน์รัตนโกสินทร์"...

      ภาพบรรยากาศภายในงาน "สานรักษ์นิทรรศน์รัตนโกสินทร์" เมื่อวันที่ ๒๘ – ๒๙ กันยายน ๒๕๖๒   มีเด็กและเยาวชน รวมถึงผู้ให้ความสนใจพาครอบครัวเข้าชมกิจกรรมให้ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม การแสดงละครชาตรี โดยครูศิลปินที่สืบทอดการร่ายรำละครชาตรีมาแต่ดั้งเดิม การชิมอาหารอร่อยจากร้านดังของ...ห้องสมุดนิทรรศรัตนโกสินทร์โฉมใหม่!...

      นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ปรับปรุงห้องสมุดรูปโฉมใหม่!   สำหรับห้องสมุดนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ เป็นห้องสมุดเฉพาะด้านที่รวบรวมหนังสือ สื่อมัลติมีเดีย ครอบคลุมสาระความรู้ทุกแง่มุมเกี่ยวกับกรุงรัตนโกสินทร์ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน ซึ่งเชื่อมโยงและต่อยอดความรู้จากห้องนิทรรศการ นอกจากนั้นยังมีหนังสือพ...