กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวร่วมกับกับ BTS
โครงการเรียนรู้คุณค่าแห่งยุคสมัยนอกห้องเรียนกับนิทรรศน์รัตนโกสินทร์
LED Wall
Time Line
Library
Remarkable Entertainments
Sky View
Prestige of the Kingdom

คู่มือการเรียนรู้นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ สำหรับนักเรียน

คู่มือสำหรับครูผู้สอน ก่อนการชมนิทรรศน์รัตนโกสินทร์

หนังสือ "อัญมณีแห่งมหานคร" นิทรรศน์รัตนโกสินทร์

เพลงรัตนโกสินทร์แผ่นดินแห่งรัก

โปสเตอร์ อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์

แผ่นพับ อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์

Factsheet อาคารนิทรรศน์รัตน์โกสินทร์

etc.

MUSE PASS ปี ๓ เทรนด์สนุกบุกพิพิธภัณฑ์ เริ่มแล้ว ...

       MUSE PASS ปี ๓ เทรนด์สนุกบุกพิพิธภัณฑ์   กลับมาอีกครั้ง!! เปิดเทรนด์สนุก Muse Pass พาไปบุกพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ ๓๒ แห่ง  เต็มอิ่มกับสาระดีดี กิจกรรมโดนใจ และสิทธิพิเศษขนาดบิ๊กไซส์ ในราคา ๑๙๙ บาท สามารถซื้อบัตรได้แล้ววันนี้จนถึงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ ...“๕๕ ปี การบินไทย ชวนสัมผัสคุณค่าแห่งยุคสมัย กับนิท...

      เปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่ สวยงาม ระหว่างนิทรรศรัตนโกสินทร์ และบริษัทการบินไทย จำกัด มหาชน   เมื่อเย็นวานนี้ ๑๒ พ.ค. ๒๕๕๘ นายสมบูรณ์ ชัยเดชสุริยะ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ และนางเพชรพริ้ง สารสิน ผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายภาพลักษณ์และสื่อสารองค์กร บริษัทการบิ...เพลิดเพลินได้ความรู้ ณ ห้องสมุดนิทรรศน์รัตนโกสินทร...

      ห้องสมุดนิทรรศน์รัตนโกสินทร์เป็นห้องสมุดเฉพาะด้านที่รวบรวมหนังสือ สื่อมัลติมีเดีย ครอบคลุมสาระความรู้ทุกแง่มุมเกี่ยวกับกรุงรัตนโกสินทร์ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน ซึ่งเชื่อมโยงและต่อยอดความรู้จากห้องนิทรรศการ นอกจากนั้นยังมีหนังสือพิมพ์ นิตยสาร หนังสือสำหรับเด็ก ด้วยบรรยากาศการอ่านแบบสบายๆ เน้นความโปร...