โครงการเรียนรู้คุณค่าแห่งยุคสมัยนอกห้องเรียนกับนิทรรศน์รัตนโกสินทร์
LED Wall
Time Line
Library
Remarkable Entertainments
Sky View
Prestige of the Kingdom

คู่มือการเรียนรู้นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ สำหรับนักเรียน "เพลินพินิจรัตนโกสินทร์"

คู่มือสำหรับครูผู้สอน ก่อนการชมนิทรรศน์รัตนโกสินทร์

หนังสือ "อัญมณีแห่งมหานคร" นิทรรศน์รัตนโกสินทร์

เพลงรัตนโกสินทร์แผ่นดินแห่งรัก

โปสเตอร์ อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์

แผ่นพับ อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์

Factsheet อาคารนิทรรศน์รัตน์โกสินทร์

etc.

ชวนชมเทศกาลหุ่นโลกกรุงเทพฯ 2014 “Harmony World Pup...

                   สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ,กระทรวงวัฒนธรรม(วธ.) ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนจัดเทศกาลหุ่นโลกกรุงเทพฯ 2014 “Harmony World Puppet Carnival in Bangkok Thailand 2014” ระหว่างวันที่ ๑-๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ณ โรงละครและพื้นที่การแสดง ๑๑...อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ขอเชิญทุกท่านร่วมฟังเสวนา...

      อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ขอเชิญทุกท่านร่วมฟังเสวนา ในวันนี้ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. – ๑๕.๓๐ น. !!! ในหัวข้อ "แรงบันดาลใจในการถ่ายภาพและจุดอ่อนที่หลายคนมองไม่เห็นในการถ่ายภาพ" โดย อาจารย์วรนันทน์ ชัชวาลทิพากร ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (ภาพถ่าย) พุทธศักราช ๒๕๕๒ ณ โถงเอน...ยกเลิกกิจกรรมห้องสมุดนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ ในวันเสา...

      อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ ขอยกเลิกกิจกรรมห้องสมุดนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ ทางอาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ ขอแจ้ง ยกเลิก การจัดกิจกรรมห้องสมุด ประจำเดือน พฤศจิกายน 2556 จากเดิมกำหนดจัดกิจกรรม "กระทงรักษ์โลก" ในวันเสาร์ที่ 16 พ.ย. 2546 เนื่องด้วยอยู่ระหว่าง อาคารฯ ปิดทำการ ชั่...