อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ หยุดให้บริการชั่วคราว และงดกิจกรรมการแสดงเพื่อเยาวชน ตั้งแต่วันเสาร์ที่ ๑๐
ทรงพระเจริญ
อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์
โครงการเรียนรู้คุณค่าแห่งยุคสมัยนอกห้องเรียนกับนิทรรศน์รัตนโกสินทร์
LED Wall
Time Line
Library
Remarkable Entertainments
Sky View
Prestige of the Kingdom

แบบฟอร์มการแจ้งความประสงค์ขอเข้าชมแบบเป็นหมู่คณะ

หนังสือ "อัญมณีแห่งมหานคร" นิทรรศน์รัตนโกสินทร์

เพลงรัตนโกสินทร์แผ่นดินแห่งรัก

etc.

“สุดคุ้มเพียง ๒๙๙ บาท บัตรเดียว เที่ยวแหล่งเรียนรู...

      “สุดคุ้มเพียง ๒๙๙ บาท บัตรเดียว เที่ยวแหล่งเรียนรู้ ๖๖ แห่งทั่วไทย” เที่ยวพิพิธภัณฑ์ฟรี ๖๖ แห่ง พร้อมส่วนลดร้านอาหาร เครื่องดื่ม และของที่ระลึก ตามแหล่งเรียนรู้ ในโครงการ ระยะเวลาการใช้บัตรตั้งแต่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ถึง ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ ซื้อบัตรได้แล้วที่เคาน์เตอร์ จำหน่ายบัตร ณ ...ขอเชิญชมนิทรรศการ “Bangkok - Vienna Innovation Dis...

         สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงเวียนนา และ City of Vienna จัดงานนิทรรศการภายใต้แนวคิดนวัตกรรมเมืองอัจฉริยะกรุงเทพฯ และกรุงเวียนนา “Bangkok - Vienna Innovation District Exhibition” เพื่อเฉลิมฉลองความสัมพันธ์ทางการทูต ระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐอ...