กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวร่วมกับกับ BTS
โครงการเรียนรู้คุณค่าแห่งยุคสมัยนอกห้องเรียนกับนิทรรศน์รัตนโกสินทร์
BTS Oneday Pass Rattanakosin Limited Edition
LED Wall
ร่วมงานกับ นิทรรศน์รัตนโกสินทร์
Time Line
Library
Remarkable Entertainments
Sky View
Prestige of the Kingdom

คู่มือการเรียนรู้นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ สำหรับนักเรียน

คู่มือสำหรับครูผู้สอน ก่อนการชมนิทรรศน์รัตนโกสินทร์

หนังสือ "อัญมณีแห่งมหานคร" นิทรรศน์รัตนโกสินทร์

เพลงรัตนโกสินทร์แผ่นดินแห่งรัก

โปสเตอร์ อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์

แผ่นพับ อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์

Factsheet อาคารนิทรรศน์รัตน์โกสินทร์

etc.

นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์...

      นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ร้อยนิทรรศน์ยลรัตนโกสินทร์ ชุด “โขนพระราชทาน” ณ โถงอเนกประสงค์ ๑ อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๘ – ๖ กันยายน ๒๕๕๘       เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉล...กิจกรรมพิเศษ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘ เปิดชมฟรี พร้อมกิจกร...

      อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ ขอเชิญ ประชาชน ร่วมกิจกรรม เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘ ดังนี้   ๑. มอบโอกาสพิเศษ เปิดให้ประชาชน เข้าชมฟรี ! เนื่องในวันแม่ แห่งชาติ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘ ถึงเวลา ๒๐.๐๐น. โดยสามารถลงทะเบียน ณ จุดจำหน่ายบัตร อาคารนิทรรศน์ฯ พร้อมเปิดรอบพิเศษ (Nigh...กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้คู่การอ่าน กับนิทรรศน์รั...

      ขอเชิญร่วมเรียนรู้ไปกับกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้คู่การอ่าน กับห้องสมุดนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ เดือน พฤษภาคม ๒๕๕๖ พบกัน เสาร์ที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖  กับ กิจกรรมศิลปะประดิษฐ์ "กล่องวาววับ ตัดประดับจาก CD"          เสาร์ที่  ๑๘ พฤษถาคม ๒๕๕๖  ร่วม ...