ทรงพระเจริญ
อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์
โครงการเรียนรู้คุณค่าแห่งยุคสมัยนอกห้องเรียนกับนิทรรศน์รัตนโกสินทร์
LED Wall
Time Line
Library
Remarkable Entertainments
Sky View
Prestige of the Kingdom

แบบฟอร์มการแจ้งความประสงค์ขอเข้าชมแบบเป็นหมู่คณะ

หนังสือ "อัญมณีแห่งมหานคร" นิทรรศน์รัตนโกสินทร์

เพลงรัตนโกสินทร์แผ่นดินแห่งรัก

etc.

เวทีการแสดงเพื่อเยาวชน วันเสาร์ และวันอาทิตย์ที่ ๒...

      เวทีการแสดงเพื่อเยาวชน สัปดาห์นี้เพลิดเพลินไปกับเสียงเพลงที่จะช่วยขับกล่อมจิตใจให้ผ่อนคลาย กับการแสดงความสามารถทางด้านดนตรี พร้อมทั้งการแสดงอื่น ๆ อีกมากมาย       ไฮไลต์ วันเสาร์ที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ การแสดงดนตรีสากล ขับร้อง และจินตลีลาประกอบเพลง เขมรัฐ โดย วิ...ขอเชิญชมประมวลภาพการแสดง เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๕ พฤษ...

      ขอเชิญชมประมวลภาพ เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ การแสดงความสามารถทางด้านนาฏศิลป์ และดนตรีไทย โดยเยาวชนจาก วงดรุณบรรเลง ซึ่งไพเราะ อ่อนช้อยงดงาม และสร้างความประทับใจให้แก่ผู้ชมเป็นอย่างมาก   ชมการแสดงได้ฟรีทุกวันเสาร์ - อาทิตย์ เวลา ๑๒.๐๐ - ๑๓.๓๐ นาฬิกา ณ เวทีการแสดงเพื่อเยาวชน อ...ห้องสมุดนิทรรศรัตนโกสินทร์โฉมใหม่!...

      นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ปรับปรุงห้องสมุดรูปโฉมใหม่!   สำหรับห้องสมุดนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ เป็นห้องสมุดเฉพาะด้านที่รวบรวมหนังสือ สื่อมัลติมีเดีย ครอบคลุมสาระความรู้ทุกแง่มุมเกี่ยวกับกรุงรัตนโกสินทร์ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน ซึ่งเชื่อมโยงและต่อยอดความรู้จากห้องนิทรรศการ นอกจากนั้นยังมีหนังสือพ...