อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ ปิดให้บริการระหว่างวันที่ ๑๙ – ๒๐ กันยายน ๒๕๖๓ เนื่องจากมีการปรับปรุงระบบก
ทรงพระเจริญ
อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์
Nitasrattanakosin Exhibition Hall Resumes Operation On 16 June 2020.
นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ สร้างโอกาส มอบกำลังใจ สู่สังคมเชิงสร้างสรรค์
โครงการเรียนรู้คุณค่าแห่งยุคสมัยนอกห้องเรียนกับนิทรรศน์รัตนโกสินทร์
LED Wall
Time Line
Library
Remarkable Entertainments

แบบฟอร์มการแจ้งความประสงค์ขอเข้าชมแบบเป็นหมู่คณะ

หนังสือ "อัญมณีแห่งมหานคร" นิทรรศน์รัตนโกสินทร์

เพลงรัตนโกสินทร์แผ่นดินแห่งรัก

etc.

อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ เปิดให้บริการวันที่ ๑๖ ม...

      อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ เปิดให้บริการวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๓ ขอความร่วมมือทุกท่านสวมหน้ากากอนามัย และปฏิบัติตามมาตรการควบคุมและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) อย่างเคร่งครัด ปิดรอบเข้าชมนิทรรศการในเวลา ๑๑.๐๐ น. และ ๑๓.๐๐ น. เพื่อทำความสะอาด สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ...ขอเชิญชมการแสดงดนตรี “นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ สร้างโ...

      อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ ขอเชิญชมการแสดงดนตรี “นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ สร้างโอกาส มอบกำลังใจ สู่สังคมเชิงสร้างสรรค์” ในวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๑.๐๐ – ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องนิทรรศการหมุนเวียน อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ ภายในงานมีการแสดงจากมูลนิธิออทิสติกไทย โรงเรียนศูนย์รวมน้ำใจ เขตคลอ...“สุนทรภู่” ยอดมหากวีแห่งกรุงรัตนโกสินทร์...

      "มิถุนายน" เดือนแห่งการรำลึกถึง  สุนทรภู่ มหากวีแห่งกรุงรัตนโกสินทร์" . วันนี้ห้องสมุดนิทรรศน์คัดเลือกประโยคเด็ด วรรคทอง จากบทประพันธ์ของสุนทรภู่  มาฝากให้ทุกท่านได้อ่านกันค่ะ .         ...