กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวร่วมกับกับ BTS
โครงการเรียนรู้คุณค่าแห่งยุคสมัยนอกห้องเรียนกับนิทรรศน์รัตนโกสินทร์
BTS Oneday Pass Rattanakosin Limited Edition
LED Wall
ร่วมงานกับ นิทรรศน์รัตนโกสินทร์
Time Line
Library
Remarkable Entertainments
Sky View
Prestige of the Kingdom

คู่มือการเรียนรู้นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ สำหรับนักเรียน

คู่มือสำหรับครูผู้สอน ก่อนการชมนิทรรศน์รัตนโกสินทร์

หนังสือ "อัญมณีแห่งมหานคร" นิทรรศน์รัตนโกสินทร์

เพลงรัตนโกสินทร์แผ่นดินแห่งรัก

โปสเตอร์ อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์

แผ่นพับ อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์

Factsheet อาคารนิทรรศน์รัตน์โกสินทร์

etc.

ด่วน !!... เป็นเจ้าของบัตรโดยสารรถไฟฟ้าบีทีเอส แบบ...

      ด่วน !!... เป็นเจ้าของบัตรโดยสารรถไฟฟ้าบีทีเอส แบบเหมาวัน Limited Edition นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ 360 ํ เรืองนามมหรสพศิลป์ ได้ก่อนใครแล้ววันนี้      บีทีเอสร่วมกับ นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ เชิญชวนผู้โดยสารบีทีเอส ถือบัตรโดยสารแบบ 30 วัน เข้าชมอาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ตั้งแต่วันนี...โครงการ "วันธรรมดาน่าเที่ยว" ณ นิทรรศน์รัตนโกสินทร...

      นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) มอบสิทธิพิเศษสำหรับผู้ที่นำเอกสาร หรือโปสเตอร์โครงการ "วันธรรมดาน่าเที่ยว" มาแสดง ณ จุดจำหน่ายบัตร (Ticket) ที่อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ เพื่อรับบัตรเข้าชมนิทรรศการฟรี 2 ท่าน ในวันธรรมดา (วันอังคาร - วันศุกร์) ตั้งแต่วันนี...เพลิดเพลินได้ความรู้ ณ ห้องสมุดนิทรรศน์รัตนโกสินทร...

      ห้องสมุดนิทรรศน์รัตนโกสินทร์เป็นห้องสมุดเฉพาะด้านที่รวบรวมหนังสือ สื่อมัลติมีเดีย ครอบคลุมสาระความรู้ทุกแง่มุมเกี่ยวกับกรุงรัตนโกสินทร์ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน ซึ่งเชื่อมโยงและต่อยอดความรู้จากห้องนิทรรศการ นอกจากนั้นยังมีหนังสือพิมพ์ นิตยสาร หนังสือสำหรับเด็ก ด้วยบรรยากาศการอ่านแบบสบายๆ เน้นความโปร...