โครงการเรียนรู้คุณค่าแห่งยุคสมัยนอกห้องเรียนกับนิทรรศน์รัตนโกสินทร์
BTS Oneday Pass Rattanakosin Limited Edition
LED Wall
ร่วมงานกับ นิทรรศน์รัตนโกสินทร์
Time Line
Library
Remarkable Entertainments
Sky View
Prestige of the Kingdom

คู่มือการเรียนรู้นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ สำหรับนักเรียน

คู่มือสำหรับครูผู้สอน ก่อนการชมนิทรรศน์รัตนโกสินทร์

หนังสือ "อัญมณีแห่งมหานคร" นิทรรศน์รัตนโกสินทร์

เพลงรัตนโกสินทร์แผ่นดินแห่งรัก

แผ่นพับ อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์

Factsheet อาคารนิทรรศน์รัตน์โกสินทร์

etc.

MUSE PASS SEASON ๔ : The infinite dicovery ค้นพบปร...

      MUSE PASS SEASON ๔ : The infinite dicovery ค้นพบประสบการ์ใหม่ !    MUSE PASS ปี ๔ : The infinite discovery   กลับมาอีกครั้ง!! กับ Muse Pass ร่วมออกตามล่าค้นหาประสบการณ์ใหม่ กับพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ทั่วไทย ครบรสความสนุกด้วยกิจกรรม และสิทธิพิเ...กิจกรรมส่งเสริมการตลาดร่วมกับ BTS สำหรับผู้ที่ถือบ...

      อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ ร่วมกับบริษัท ขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) BTS มอบสิทธิพิเศษเฉพาะผู้ถือบัตรโดยสารรถไฟฟ้าบีทีเอสและบัตรแรบบิท ประเภทเติมเงิน/ประเภท ๓๐ วัน ที่นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ ตั้งแต่วันนี้ - ๓๑ มี.ค. ๖๐ เพียงแสดงบัตรโดยสารรถไฟฟ้าบีทีเอส หรือบัตรแรบบิท ประเภทเติมเงิน/ ประเ...เพลิดเพลินได้ความรู้ ณ ห้องสมุดนิทรรศน์รัตนโกสินทร...

      ห้องสมุดนิทรรศน์รัตนโกสินทร์เป็นห้องสมุดเฉพาะด้านที่รวบรวมหนังสือ สื่อมัลติมีเดีย ครอบคลุมสาระความรู้ทุกแง่มุมเกี่ยวกับกรุงรัตนโกสินทร์ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน ซึ่งเชื่อมโยงและต่อยอดความรู้จากห้องนิทรรศการ นอกจากนั้นยังมีหนังสือพิมพ์ นิตยสาร หนังสือสำหรับเด็ก ด้วยบรรยากาศการอ่านแบบสบายๆ เน้นความโปร...