เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗
ทรงพระเจริญ
ขอให้ทรงหายจากพระอาการประชวร
บทกลอนเฉลิมพระเกียรติ
อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์
LED Wall
Time Line
Library
Remarkable Entertainments
Sky View

แบบฟอร์มการแจ้งความประสงค์ขอเข้าชมแบบเป็นหมู่คณะ

หนังสือ "อัญมณีแห่งมหานคร" นิทรรศน์รัตนโกสินทร์

เพลงรัตนโกสินทร์แผ่นดินแห่งรัก

etc.

เวทีการแสดงเพื่อเด็กและเยาวชน วันอาทิตย์ที่ 28 กรก...

      การแสดงดนตรีสากลเทิดพระเกียรติ ถ่ายทอดผ่านความสามารถของน้อง ๆ วงสานฝันดนตรีเพื่อเยาวชน ปี 2 กับบทเพลงอันไพเราะ เรียบเรียงผสมผสานอย่างลงตัว       ไฮไลต์ การบรรเลงและขับร้อง Light Orchestra ✧ เพลง สดุดีเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 10 ✧ เพลง สดุดีราชามหาวชิราลงกรณ...ขอเชิญชมประมวลภาพการแสดง เมื่อวันอาทิตย์ที่ 14 กรก...

      ขอเชิญชมประมวลภาพการแสดงเทิดพระเกียรติ ของเยาวชนจาก ศูนย์การเรียนรู้ดนตรีไทย - นาฏศิลป์ หน่วยราชการในพระองค์ กับการบรรเลงดนตรีไทยวงปี่พาทย์ไม้นวมในหลากหลายบทเพลง และการแสดงนาฏศิลป์รำอวยพร ชุด ลาวสมเด็จ ระบำดอกบัว รำกฤดาภินิหาร ฟ้อนเงี้ยว และรำพม่าเขว ออกพม่ากลองยาว เมื่อวันอาทิตย์ที่ 14 กรกฎาคม 2...นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่