เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗
ทรงพระเจริญ
ขอให้ทรงหายจากพระอาการประชวร
บทกลอนเฉลิมพระเกียรติ
อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์
LED Wall
Time Line
Library
Remarkable Entertainments
Sky View

แบบฟอร์มการแจ้งความประสงค์ขอเข้าชมแบบเป็นหมู่คณะ

หนังสือ "อัญมณีแห่งมหานคร" นิทรรศน์รัตนโกสินทร์

เพลงรัตนโกสินทร์แผ่นดินแห่งรัก

etc.

เวทีการแสดงเพื่อเด็กและเยาวชน วันอาทิตย์ที่ 23 มิถ...

      พบกับเยาวชนมากความสามารถ ที่มาพร้อมกับลีลาท่ารำ ของกระบวนการรบ อันมีเอกลักษณ์ประณีตงดงาม รวมทั้งการแสดงนาฏศิลป์ และดุริยางคศิลป์โดย โรงเรียนนาฏศิลป์ขาบมงคล     ไฮไลต์  ✧ โขน เรื่อง รามเกียรติ์ ตอน พระรามรบทศกัณฐ์  ✧ การบรรเลงดนตรีไทย เพลงพระราชนิพนธ์ สา...ขอเชิญชมประมวลภาพบรรยากาศกิจกรรมเปิดกล้อง ท่องกรุง...

      ประมวลภาพบรรยากาศกิจกรรมเปิดกล้อง ท่องกรุง [รัตนโกสินทร์] ณ นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ ระหว่างวันที่ 15 - 16 มิถุนายน ที่ผ่านมา เพื่อให้ความรู้และพัฒนาศักยภาพของเด็กและเยาวชนเกี่ยวกับทักษะการถ่ายภาพและการผลิตสื่อ ซึ่งสามารถนำไปปรับใช้กับการเรียนในสถาบันการศึกษาของตนเอง หรือนำไปใช้ประกอบอาชีพในอนาคต ...ขอเชิญชมภาพชุดแสดงพิเศษ “สิงหราชคีตาลัย รำลึกถึงดว...

      ขอเชิญชมภาพชุดแสดงพิเศษ “สิงหราชคีตาลัย รำลึกถึงดวงใจของแผ่นดิน” โดยโรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ เมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ สามารถชมกิจกรรมการแสดงได้ฟรีทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ระหว่างเวลา ๑๑.๐๐ – ๑๔.๓๐ น. ณ อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์     ...


นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่