เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗
ทรงพระเจริญ
ขอให้ทรงหายจากพระอาการประชวร
บทกลอนเฉลิมพระเกียรติ
อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์
LED Wall
Time Line
Library
Remarkable Entertainments
Sky View

แบบฟอร์มการแจ้งความประสงค์ขอเข้าชมแบบเป็นหมู่คณะ

หนังสือ "อัญมณีแห่งมหานคร" นิทรรศน์รัตนโกสินทร์

เพลงรัตนโกสินทร์แผ่นดินแห่งรัก

etc.

นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ปิดให้บริการ ระหว่างวันที่ 1 -...

      นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ปิดให้บริการ ระหว่างวันที่ 1 - 7 มีนาคม 2567 และจะเปิดให้บริการอีกครั้งในวันที่ 8 มีนาคม 2567 เป็นต้นไป ทั้งนี้ งดกิจกรรมการแสดงความสามารถของเด็กและเยาวชน ในช่วงเวลาดังกล่าว ✨     ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจเยี่ยมชมนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ สอบถามเพิ่มเ...ขอเชิญชมประมวลภาพการแสดง เมื่อวันอาทิตย์ที่ 18 กุม...

      ขอเชิญชมประมวลภาพการแสดงนาฏศิลป์ การขับร้อง และบรรเลงดนตรีร่วมสมัย ในท่วงทำนองผสมผสานทางศิลปวัฒนธรรม เมื่อวันอาทิตย์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2567 โดยเยาวชนรุ่นใหม่ จาก สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร ชมการแสดงได้ฟรีทุกวันเสาร์ - อาทิตย์ เวลา 12.00 – 13.30 นาฬิกา ณ เวทีก...ขอเชิญชมภาพชุดแสดงพิเศษ “สิงหราชคีตาลัย รำลึกถึงดว...

      ขอเชิญชมภาพชุดแสดงพิเศษ “สิงหราชคีตาลัย รำลึกถึงดวงใจของแผ่นดิน” โดยโรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ เมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ สามารถชมกิจกรรมการแสดงได้ฟรีทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ระหว่างเวลา ๑๑.๐๐ – ๑๔.๓๐ น. ณ อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์     ...


นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่