กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวร่วมกับกับ BTS
โครงการเรียนรู้คุณค่าแห่งยุคสมัยนอกห้องเรียนกับนิทรรศน์รัตนโกสินทร์
LED Wall
Time Line
Library
Remarkable Entertainments
Sky View
Prestige of the Kingdom

คู่มือการเรียนรู้นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ สำหรับนักเรียน

คู่มือสำหรับครูผู้สอน ก่อนการชมนิทรรศน์รัตนโกสินทร์

หนังสือ "อัญมณีแห่งมหานคร" นิทรรศน์รัตนโกสินทร์

เพลงรัตนโกสินทร์แผ่นดินแห่งรัก

โปสเตอร์ อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์

แผ่นพับ อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์

Factsheet อาคารนิทรรศน์รัตน์โกสินทร์

etc.

MUSE PASS ปี3 เทรนด์สนุกบุกพิพิธภัณฑ์ เริ่มแล้ว !...

       MUSE PASS ปี3 เทรนด์สนุกบุกพิพิธภัณฑ์   กลับมาอีกครั้ง!! เปิดเทรนด์สนุก Muse Pass พาไปบุกพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ 32 แห่ง  เต็มอิ่มกับสาระดีดี กิจกรรมโดนใจ และสิทธิพิเศษขนาดบิ๊กไซส์ ในราคา 199 บาท สามารถซื้อบัตรได้แล้ววันนี้จนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2558 ...กิจกรรมส่งเสริมประชาสัมพันธ์ร่วมกับพันธมิตร...

      อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ ร่วมกับบริษัท ขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) BTS มอบสิทธิพิเศษเฉพาะผู้ถือบัตรโดยสารรถไฟฟ้าบีทีเอสและบัตรแรบบิท ประเภทเติมเงิน/ประเภท 30 วัน ที่นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย.58 - 31 มี.ค.59  เพียงแสดงบัตรโดยสารรถไฟฟ้าบีทีเอส หรือบัตรแรบบิท ประเ...เพลิดเพลินได้ความรู้ ณ ห้องสมุดนิทรรศน์รัตนโกสินทร...

      ห้องสมุดนิทรรศน์รัตนโกสินทร์เป็นห้องสมุดเฉพาะด้านที่รวบรวมหนังสือ สื่อมัลติมีเดีย ครอบคลุมสาระความรู้ทุกแง่มุมเกี่ยวกับกรุงรัตนโกสินทร์ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน ซึ่งเชื่อมโยงและต่อยอดความรู้จากห้องนิทรรศการ นอกจากนั้นยังมีหนังสือพิมพ์ นิตยสาร หนังสือสำหรับเด็ก ด้วยบรรยากาศการอ่านแบบสบายๆ เน้นความโปร...