โครงการเรียนรู้คุณค่าแห่งยุคสมัยนอกห้องเรียนกับนิทรรศน์รัตนโกสินทร์
LED Wall
Time Line
Library
Remarkable Entertainments
Sky View
Prestige of the Kingdom

คู่มือการเรียนรู้นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ สำหรับนักเรียน "เพลินพินิจรัตนโกสินทร์"

คู่มือสำหรับครูผู้สอน ก่อนการชมนิทรรศน์รัตนโกสินทร์

หนังสือ "อัญมณีแห่งมหานคร" นิทรรศน์รัตนโกสินทร์

เพลงรัตนโกสินทร์แผ่นดินแห่งรัก

โปสเตอร์ อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์

แผ่นพับ อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์

Factsheet อาคารนิทรรศน์รัตน์โกสินทร์

etc.

Muse Pass บัตรเดียว เที่ยว 20 พิพิธภัณฑ์...

      "เที่ยวให้รู้ ดูให้คุ้ม" สนุกเพลินกับเทศกาลเที่ยวพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ทั่วไทย จ่ายครั้งเดียว 199 บาท เที่ยว 20 พิพิธภัณฑ์ พร้อมร่วมกิจกรรม และส่วนลดอื่นๆอีกมากมาย.       โดยมีพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ที่เข้าร่วมทั้ง 20 แห่งดังต่อไปนี...ขอเชิญชม งานแสดงภาพถ่าย และเสวนาการถ่ายภาพ 'ศาสตร์...

              สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ร่วมกับ บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด และเครือข่ายนิเทศศาสตร์ ขอ เชิญชมงานแสดงภาพถ่าย และเสวนาการถ่ายภาพ 'ศาสตร์แห่งพระราชา โรงงานหลวงฯ เพื่อปวงชน' ตั้งแต่วันที่ ๑๕ – ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ ณ โถงเอนกประสงค์ ...ยกเลิกกิจกรรมห้องสมุดนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ ในวันเสา...

      อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ ขอยกเลิกกิจกรรมห้องสมุดนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ ทางอาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ ขอแจ้ง ยกเลิก การจัดกิจกรรมห้องสมุด ประจำเดือน พฤศจิกายน 2556 จากเดิมกำหนดจัดกิจกรรม "กระทงรักษ์โลก" ในวันเสาร์ที่ 16 พ.ย. 2546 เนื่องด้วยอยู่ระหว่าง อาคารฯ ปิดทำการ ชั่...