อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ปิดให้บริการชั่วคราว
โครงการเรียนรู้คุณค่าแห่งยุคสมัยนอกห้องเรียนกับนิทรรศน์รัตนโกสินทร์
LED Wall
Time Line
Library
Remarkable Entertainments
Sky View
Prestige of the Kingdom

หนังสือ "อัญมณีแห่งมหานคร" นิทรรศน์รัตนโกสินทร์

เพลงรัตนโกสินทร์แผ่นดินแห่งรัก

โปสเตอร์ อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์

แผ่นพับ อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์

Factsheet อาคารนิทรรศน์รัตน์โกสินทร์

etc.

อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ประกาศปิดทำการชั่วคราว...

      อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ประกาศปิดทำการชั่วคราว ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ กรุณาติดตามข่าวสารการเปิดให้บริการปกติอีกครั้งที่  www.nitastattanakosin.com หรือ www.facebook.com/nitasrattanakosin ...นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ ของดกิจกรรม เข้าชมฟรีในวัน พฤ...

      ประกาศ นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ ของดกิจกรรม เข้าชมฟรี ในวัน พฤหัสบดีที่ ๕ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๖ ด้วยอาคารอยู่ระหว่างงดให้บริการชั่วคราว โปรดติดตามกิจกรรมอีกครั้ง หลังจากทางอาคารเปิดให้บริการตามปกติ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้  กรุณาติดตามข่าวสารการเปิดให้บร...ยกเลิกกิจกรรมห้องสมุดนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ ในวันเสา...

      อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ ขอยกเลิกกิจกรรมห้องสมุดนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ ทางอาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ ขอแจ้ง ยกเลิก การจัดกิจกรรมห้องสมุด ประจำเดือน พฤศจิกายน 2556 จากเดิมกำหนดจัดกิจกรรม "กระทงรักษ์โลก" ในวันเสาร์ที่ 16 พ.ย. 25546 เนื่องด้วยอยู่ระหว่าง อาคารฯ ปิดทำการ ชั...