ทรงพระเจริญ
บทกลอนเฉลิมพระเกียรติ
อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์
โครงการเรียนรู้คุณค่าแห่งยุคสมัยนอกห้องเรียนกับนิทรรศน์รัตนโกสินทร์
LED Wall
Time Line
Library
Remarkable Entertainments
Sky View
Prestige of the Kingdom

แบบฟอร์มการแจ้งความประสงค์ขอเข้าชมแบบเป็นหมู่คณะ

หนังสือ "อัญมณีแห่งมหานคร" นิทรรศน์รัตนโกสินทร์

เพลงรัตนโกสินทร์แผ่นดินแห่งรัก

etc.

เวทีการแสดงเพื่อเด็กและเยาวชน วันเสาร์ และวันอาทิต...

      สัปดาห์นี้ เวทีการแสดงเพื่อเด็กและเยาวชน พบกับการแสดง ๒ สไตล์ ไม่ว่าจะเป็นศิลปะการร่ายรำ ท่วงท่าแปลงกายของนางสีดา และท่วงทำนองดนตรีสากล จากเยาวชนคนเก่ง พร้อมทั้งการแสดงอื่น ๆ อีกมากมาย       ไฮไลต์ วันเสาร์ที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๕ การแสดงนาฏศิลป์ ชุด รำฉุยฉายเบญก...ขอเชิญชมประมวลภาพการแสดง เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๘ กัน...

      ขอเชิญชมประมวลภาพการแสดงความสามารถของเยาวชน อาทิ การแสดงศิลปะป้องกันตัว กระบี่กระบองและมีดสั้น รำฟ้อนอวยพร รำบายศรีสู่ขวัญ ระบำไกรลาศสำเริง ระบำสุโขทัย ระบำไก่ และการบรรเลงดนตรีไทย โดย สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๕   ชมการแสดงได้...ขอเชิญชมภาพชุดแสดงพิเศษ “สิงหราชคีตาลัย รำลึกถึงดว...

      ขอเชิญชมภาพชุดแสดงพิเศษ “สิงหราชคีตาลัย รำลึกถึงดวงใจของแผ่นดิน” โดยโรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ เมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ สามารถชมกิจกรรมการแสดงได้ฟรีทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ระหว่างเวลา ๑๑.๐๐ – ๑๔.๓๐ น. ณ อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์     ...


นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่