อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ ปิดให้บริการระหว่างวันที่ ๑๙ – ๒๐ กันยายน ๒๕๖๓ เนื่องจากมีการปรับปรุงระบบก
ทรงพระเจริญ
อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์
Nitasrattanakosin Exhibition Hall Resumes Operation On 16 June 2020.
นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ สร้างโอกาส มอบกำลังใจ สู่สังคมเชิงสร้างสรรค์
โครงการเรียนรู้คุณค่าแห่งยุคสมัยนอกห้องเรียนกับนิทรรศน์รัตนโกสินทร์
LED Wall
Time Line
Library
Remarkable Entertainments

Rattanakosin land of love music

etc.

Rattanakosin Exhibition Hall therefore geared tow...

      Rattanakosin Exhibition Hall therefore geared towards the opening of two new exhibitions – “The Colorful Thai Way of Living” and “The Heart and Soul of the Nation”.   The Crown Property Bureau was pleased to welcome more than 100,000 visitors in Rattanak...Dec. 3-19 found the current exhibition. Maha Chakr...

      Real Science Exhibition cent period. Maha Chakri set Nฤ Bodin. 3 to 19 December this With current events in the exhibition. Saengthong two exhibition events earth. Presented the king king.  3-19 December 2553. Lighting honor  Maha Jessada Bodin pavilion ...Activity in July....

      ...