อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ หยุดให้บริการชั่วคราว และงดกิจกรรมการแสดงเพื่อเยาวชน ตั้งแต่วันเสาร์ที่ ๑๐
ทรงพระเจริญ
อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์
โครงการเรียนรู้คุณค่าแห่งยุคสมัยนอกห้องเรียนกับนิทรรศน์รัตนโกสินทร์
LED Wall
Time Line
Library
Remarkable Entertainments
Sky View
Prestige of the Kingdom

Rattanakosin land of love music

etc.

Rattanakosin Exhibition Hall therefore geared tow...

      Rattanakosin Exhibition Hall therefore geared towards the opening of two new exhibitions – “The Colorful Thai Way of Living” and “The Heart and Soul of the Nation”.   The Crown Property Bureau was pleased to welcome more than 100,000 visitors in Rattanak...You are invited to Children's Day Exhibition Fine ...

      Invites go out. Fine Children's Day Exhibition period. Saturday, January 8 2554 10.00 17.00 As multi-purpose hall. Building Science Exhibition period. "Cruise contemporary. With activities and rewards.     * Music Performance from From Wat...Activity in July....

      ...