ทรงพระเจริญ
โครงการเรียนรู้คุณค่าแห่งยุคสมัยนอกห้องเรียนกับนิทรรศน์รัตนโกสินทร์
LED Wall
Time Line
Library
Remarkable Entertainments
Sky View
Prestige of the Kingdom

แบบฟอร์มการแจ้งความประสงค์ขอเข้าชมแบบเป็นหมู่คณะ

คู่มือการเรียนรู้นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ สำหรับนักเรียน

คู่มือสำหรับครูผู้สอน ก่อนการชมนิทรรศน์รัตนโกสินทร์

หนังสือ "อัญมณีแห่งมหานคร" นิทรรศน์รัตนโกสินทร์

Factsheet อาคารนิทรรศน์รัตน์โกสินทร์

เพลงรัตนโกสินทร์แผ่นดินแห่งรัก

แผ่นพับ อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์

etc.

Promotion เข้าชมอาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ สิ้นสุดวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐

     

Promotion เข้าชมอาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์

สิ้นสุดวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ !!!

รีบมาใช้สิทธิ์เข้าชมนิทรรศการกันนะคะ 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. ๐๒-๖๒๑๐๐๔๔ ต่อ ๑๒๑/๑๒๘
.
#นิทรรศน์รัตนโกสินทร์
#ธอส
#tkpark
#กรุงไทยแอกซ่า

ไม่มีข้อความกำกับภาพอัตโนมัติ