ทรงพระเจริญ
โครงการเรียนรู้คุณค่าแห่งยุคสมัยนอกห้องเรียนกับนิทรรศน์รัตนโกสินทร์
LED Wall
Time Line
Library
Remarkable Entertainments
Sky View
Prestige of the Kingdom

แบบฟอร์มการแจ้งความประสงค์ขอเข้าชมแบบเป็นหมู่คณะ

คู่มือการเรียนรู้นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ สำหรับนักเรียน

คู่มือสำหรับครูผู้สอน ก่อนการชมนิทรรศน์รัตนโกสินทร์

หนังสือ "อัญมณีแห่งมหานคร" นิทรรศน์รัตนโกสินทร์

Factsheet อาคารนิทรรศน์รัตน์โกสินทร์

เพลงรัตนโกสินทร์แผ่นดินแห่งรัก

แผ่นพับ อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์

etc.

เชิญทุกท่านร่วมงานเสวนา “สู่ฟ้าเสวยสวรรค์” มหัศจรรย์งานศิลป์พระเมรุมาศ รัชกาลที่ ๙

     

เชิญทุกท่านร่วมงานเสวนา “สู่ฟ้าเสวยสวรรค์” 
มหัศจรรย์งานศิลป์พระเมรุมาศ รัชกาลที่ ๙
พบ ๔ บุคคลสำคัญผู้อยู่เบื้องหลังการรังสรรค์งานสร้างพระเมรุมาศ นำผลงานมาสาธิตและอธิบายขั้นตอนการทำงานอย่างใกล้ชิด
•คุณสมชาย ศุภลักษณ์อำไพพร นายช่างศิลปกรรมอาวุโส กรมศิลปากร ผู้ออกแบบพระโกศจันทน์ ฯลฯ
•คุณสมชาย บุญประเสริฐ ช่างปั้นปูนสดเมืองเพชรบุรี ผู้ควบคุมงานปั้นประติมากรรมสัตว์หิมพานต์
•คุณชิน ประสงค์ ผู้ปั้นสุนัขทรงเลี้ยงคุณทองแดง คุณโจโฉ ประดับข้างพระจิตกาธาน
•คุณนิดา ปิณฑานนท์ ผู้จัดทำผ้าม่านประดับพระเมรุมาศ
ฟัง ๔ วิทยากรแถวหน้าระดับประเทศ อธิบายความหมายและความสำคัญของพระเมรุมาศในแง่มุมต่างๆ เพื่อให้ทุกท่านไปชมนิทรรศการพระเมรุมาศด้วยความรู้และความเข้าใจ
•ดร.นนทพร อยู่มั่งมี ผู้เขียน ธรรมเนียมพระบรมศพหรือพระศพเจ้านาย
•ดร.เกรียงไกร เกิดศิริ ผู้เขียน งานพระเมรุ: ศิลปสถาปัตยกรรม ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมเกี่ยวเนื่อง
•ผศ.ดร.รุ่งโรงจน์ ภิรมย์อนุกูล ผู้เขียน รามเกียรติ์วัดพระแก้ว เขียนใหม่ในรัชกาลที่ ๗
•รศ.ยุวดี ศิริ ผู้ร่วมเขียน สู่ฟ้าเสวยสวรรค์
วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๒.๓๐ - ๑๗.๐๐ น.
ณ อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ ถนนราชดำเนินกลาง
“เข้าร่วมงานฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย”
ลงทะเบียนสำรองที่นั่งล่วงหน้า ได้รับ
•หนังสือฉบับพิเศษ “สถิตพิมานสถาน”
•ดีวีดีสารคดีพิเศษ “สู่ฟ้าเสวยสวรรค์” (จำนวนจำกัด)
•โปสเตอร์คุณทองแดงหรือสัตว์หิมพานต์
โทร ๐-๒๕๘๐-๐๐๒๑ ต่อ ๑๒๓๕ (สำนักพิมพ์มติชน)

ในภาพอาจจะมี 4 คน, คนที่ยิ้ม, ข้อความ