เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗
ทรงพระเจริญ
ขอให้ทรงหายจากพระอาการประชวร
บทกลอนเฉลิมพระเกียรติ
อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์
LED Wall
Time Line
Library
Remarkable Entertainments
Sky View

แบบฟอร์มการแจ้งความประสงค์ขอเข้าชมแบบเป็นหมู่คณะ

หนังสือ "อัญมณีแห่งมหานคร" นิทรรศน์รัตนโกสินทร์

เพลงรัตนโกสินทร์แผ่นดินแห่งรัก

etc.

เวทีการแสดงเพื่อเด็กและเยาวชน วันอาทิตย์ที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

     
เวทีการแสดงเพื่อเด็กและเยาวชน วันอาทิตย์ที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ พบกับนาฏศิลป์สร้างสรรค์ในรูปแบบนาฏศิลป์ไทยร่วมสมัย โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ที่นำเรื่องราวของแป้งพวง หนึ่งในเครื่องหอมโบราณ มาถ่ายทอดให้เห็นถึงความงดงามและภูมิปัญญาไทยจากอดีตจนถึงปัจจุบัน ตลอดจนการแสดงที่ได้รับแรงบันดาลใจจากการกำเนิดของพระจันทร์ วิถีชีวิตของชาติพันธุ์กะเลิง แก้วรัตนะ ๗ ประการของพระมหาจักรพรรดิ์ และละครนอกที่หาชมได้ยาก
 
พบกับ
แป้งพวงภิรมย์
สุรางค์อัปสรศศินธรรัศมี
กะเลิงท่องพนา
รัตนะมหาจักรพรรดิราช
ละครนอก เรื่อง สุวรรณหงส์ ตอน สุวรรณหงส์ชมถ้ำเพชรพลอย
 
ชมการแสดงได้ฟรีทุกวันเสาร์ - อาทิตย์ เวลา ๑๒.๐๐ - ๑๓.๓๐ นาฬิกา ณ เวทีการแสดงเพื่อเด็กและเยาวชน
อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ สอบถามเพิ่มเติม โทร. ๐ ๒๖๒๑ ๐๐๔๔
 
หมายเหตุ : การแสดงอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
 
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่