ทรงพระเจริญ
อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์
โครงการเรียนรู้คุณค่าแห่งยุคสมัยนอกห้องเรียนกับนิทรรศน์รัตนโกสินทร์
LED Wall
Time Line
Library
Remarkable Entertainments
Sky View
Prestige of the Kingdom

แบบฟอร์มการแจ้งความประสงค์ขอเข้าชมแบบเป็นหมู่คณะ

หนังสือ "อัญมณีแห่งมหานคร" นิทรรศน์รัตนโกสินทร์

เพลงรัตนโกสินทร์แผ่นดินแห่งรัก

etc.

เวทีการแสดงเพื่อเด็กและเยาวชน วันเสาร์และวันอาทิตย์ที่ ๑๑ - ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๕

     
เวทีการแสดงเพื่อเด็กและเยาวชน ภูมิใจนำเสนอการแสดงความสามารถทางด้านดนตรีไทย ที่จัดมาแบบครบวงไม่ว่าจะเป็น วงปี่พาทย์ไม้นวม วงปี่พาทย์ไม้แข็ง วงเครื่องสาย และการแสดงลิเกร่วมสมัย ที่สนุกสนาน สอดแทรกความรู้เรื่องราวความเป็นมาของชุมชนบางลำพู พร้อมทั้งการแสดงอื่น ๆ อีกมากมาย
 
 
ไฮไลต์
วันเสาร์ที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๕
การแสดง บรรเลงวงเครื่องสายผสมขิม และเดี่ยวจะเข้ เพลงจีนขิมเล็ก สองชั้น ออกเพลงเดี่ยวจีนขิมใหญ่ สองชั้น
โดย วงพรหมพิพัฒน์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี  
วันอาทิตย์ที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๕
การแสดง ลิเก เรื่อง บางลำพูยอดรัก โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
 
ชมการแสดงได้ฟรีทุกวันเสาร์ - อาทิตย์ เวลา ๑๒.๐๐ - ๑๓.๓๐ นาฬิกา ณ เวทีการแสดงเพื่อเด็กและเยาวชน
อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ สอบถามเพิ่มเติม โทร. ๐ - ๒๖๒๑ - ๐๐๔๔
 
หมายเหตุ : การแสดงอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
 
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่