อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ หยุดให้บริการชั่วคราว และงดกิจกรรมการแสดงเพื่อเยาวชน ตั้งแต่วันจันทร์ที่ ๑
ทรงพระเจริญ
อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์
โครงการเรียนรู้คุณค่าแห่งยุคสมัยนอกห้องเรียนกับนิทรรศน์รัตนโกสินทร์
LED Wall
Time Line
Library
Remarkable Entertainments
Sky View
Prestige of the Kingdom

แบบฟอร์มการแจ้งความประสงค์ขอเข้าชมแบบเป็นหมู่คณะ

หนังสือ "อัญมณีแห่งมหานคร" นิทรรศน์รัตนโกสินทร์

เพลงรัตนโกสินทร์แผ่นดินแห่งรัก

etc.

อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ ได้รับตราสัญลักษณ์มาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย Amazing Thailand Safety & Health Administration (SHA)

     

          อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ ได้รับตราสัญลักษณ์มาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย Amazing Thailand Safety & Health Administration (SHA) เพื่อสร้างความมั่นใจ พร้อมประสบการณ์ท่องเที่ยวที่ดีแก่นักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างประเทศ หลังสถานการณ์โควิด-19 ด้วยการท่องเที่ยวแบบวิถีใหม่ ที่เน้นเรื่องความสะอาดและสุขอนามัยเป็นสำคัญ

      อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ ผ่านการประเมินมาตรการความปลอดภัยด้านสาธารณสุข จากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) และได้รับตราสัญลักษณ์ Amazing Thailand Safety & Health Administration (SHA) ซึ่งเป็นเครื่องหมายยืนยัน และสร้างความมั่นใจด้านความ “ปลอดภัย” ให้แก่ทุกท่านที่เข้าใช้บริการ ณ อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์