ขอเชิญร่วมกิจกรรมและชมนิทรรศการ สานรักษ์ นิทรรศน์รัตนโกสินทร์
ทรงพระเจริญ
โครงการเรียนรู้คุณค่าแห่งยุคสมัยนอกห้องเรียนกับนิทรรศน์รัตนโกสินทร์
LED Wall
Time Line
Library
Remarkable Entertainments
Sky View
Prestige of the Kingdom

แบบฟอร์มการแจ้งความประสงค์ขอเข้าชมแบบเป็นหมู่คณะ

คู่มือการเรียนรู้นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ สำหรับนักเรียน

คู่มือสำหรับครูผู้สอน ก่อนการชมนิทรรศน์รัตนโกสินทร์

หนังสือ "อัญมณีแห่งมหานคร" นิทรรศน์รัตนโกสินทร์

Factsheet อาคารนิทรรศน์รัตน์โกสินทร์

เพลงรัตนโกสินทร์แผ่นดินแห่งรัก

แผ่นพับ อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์

etc.

ประกาศ งดให้บริการนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ชั่วคราว ระหว่างวันที่ ๒๔-๒๕ ก.ย. ๖๑

     

[ประกาศ!]
.
ด้วยอาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ถึงกำหนดตรวจสอบระบบวิศวกรรมอาคาร ตลอดจนระบบจัดแสดงประจำปี จึงประกาศ งดให้บริการนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ชั่วคราว ตั้งแต่วันจันทร์ที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๑ ถึง วันอังคารที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๑ และจะเปิดให้บริการปกติในวันพุธที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๑ เป็นต้นไป ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้
.
#นิทรรศน์รัตนโกสินทร์

ในภาพอาจจะมี ข้อความ