ทรงพระเจริญ
โครงการเรียนรู้คุณค่าแห่งยุคสมัยนอกห้องเรียนกับนิทรรศน์รัตนโกสินทร์
ร่วมงานกับ นิทรรศน์รัตนโกสินทร์
LED Wall
Time Line
Library
Remarkable Entertainments
Sky View
Prestige of the Kingdom

แบบฟอร์มการแจ้งความประสงค์ขอเข้าชมแบบเป็นหมู่คณะ

คู่มือการเรียนรู้นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ สำหรับนักเรียน

คู่มือสำหรับครูผู้สอน ก่อนการชมนิทรรศน์รัตนโกสินทร์

หนังสือ "อัญมณีแห่งมหานคร" นิทรรศน์รัตนโกสินทร์

Factsheet อาคารนิทรรศน์รัตน์โกสินทร์

เพลงรัตนโกสินทร์แผ่นดินแห่งรัก

แผ่นพับ อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์

etc.

อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์งดให้บริการชั่วคราว ระหว่างวันที่ ๑๘-๒๐ กันยายน ๒๕๖๐

     

[ประกาศ!]
.
อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์งดให้บริการชั่วคราว เนื่องด้วยถึงกำหนดตรวจสอบระบบวิศวกรรมอาคาร ตลอดจนระบบจัดแสดง ตั้งแต่วันจันทร์ที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๐ ถึง วันพุธที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๐ และจะเปิดให้บริการปกติในวันพฤหัสบดีที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๐ เป็นต้นไป ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

 

 

ในภาพอาจจะมี ข้อความ