ประกาศมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร
Nitasrattanakosin Exhibition Hall, is temporarily closed until May 31, 2020
ทรงพระเจริญ
นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ สร้างโอกาส มอบกำลังใจ สู่สังคมเชิงสร้างสรรค์
โครงการเรียนรู้คุณค่าแห่งยุคสมัยนอกห้องเรียนกับนิทรรศน์รัตนโกสินทร์
LED Wall
Time Line
Library
Remarkable Entertainments
Sky View

แบบฟอร์มการแจ้งความประสงค์ขอเข้าชมแบบเป็นหมู่คณะ

คู่มือการเรียนรู้นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ สำหรับนักเรียน

คู่มือสำหรับครูผู้สอน ก่อนการชมนิทรรศน์รัตนโกสินทร์

หนังสือ "อัญมณีแห่งมหานคร" นิทรรศน์รัตนโกสินทร์

Factsheet อาคารนิทรรศน์รัตน์โกสินทร์

เพลงรัตนโกสินทร์แผ่นดินแห่งรัก

แผ่นพับ อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์

etc.

ขอมอบโอกาสพิเศษให้ประชาชนเข้าชมฟรี!! ในวันอังคารที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ และพร้อมร่วมสนุกกับกิจกรรม “รักแม่ต้องแชร์ให้รู้”

     

 

 

 

 

 

 

 

เนื่องในวันแม่แห่งชาติ อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์

ขอมอบโอกาสพิเศษให้ประชาชนเข้าชมฟรี!!

ในวันอังคารที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๗

พร้อมร่วมสนุกกับกิจกรรม “รักแม่ต้องแชร์ให้รู้”

ลุ้นรับของที่ระลึกง่ายๆ เพียงแค่ถ่ายภาพ Selfie  คู่แม่ลูก ที่อาคารนิทรรศน์ฯ พร้อมข้อความบอกรักแม่

และส่งมายัง  Instagram (rattanakosinexhibitionhall) และ Facebook/Nitasrattanakosin 

***เพียง ๘๒ ท่านแรกที่แสดงภาพ ณ จุดประชาสัมพันธ์***  รับของที่ระลึกจากอาคารได้ง่ายๆ

ตั้งแต่วันที่ ๙ – ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ นี้เท่านั้น