เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗
ทรงพระเจริญ
ขอให้ทรงหายจากพระอาการประชวร
บทกลอนเฉลิมพระเกียรติ
อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์
LED Wall
Time Line
Library
Remarkable Entertainments
Sky View

แบบฟอร์มการแจ้งความประสงค์ขอเข้าชมแบบเป็นหมู่คณะ

หนังสือ "อัญมณีแห่งมหานคร" นิทรรศน์รัตนโกสินทร์

เพลงรัตนโกสินทร์แผ่นดินแห่งรัก

etc.

เวทีการแสดงเพื่อเด็กและเยาวชน วันอาทิตย์ที่ 21 เมษายน 2567

     
เวทีการแสดงเพื่อเด็กและเยาวชน วันอาทิตย์ที่ 21 เมษายน 2567
 
ไฮไลต์
การแสดงวงดนตรีร่วมสมัย ที่สอดประสานท่วงทำนอง
ขับกล่อม ไพเราะ จับใจ ระหว่างดนตรีไทย และดนตรีสากล 
โดย วงชิงชัน
✧ เพลงพระราชนิพนธ์ บุหลันลอยเลื่อน
✧ เพลงพระราชนิพนธ์ ยามเย็น
✧ เพลง สวัสดี   
✧ เพลง สงกรานต์ปีใหม่ไทย
✧ พร้อมทั้งเพลงอื่น ๆ อีกมากมาย
 
ชมฟรี รีบมาจับจองที่นั่ง ทุกวันเสาร์ – อาทิตย์ เวลา 12.00 – 13.30 นาฬิกา
ณ เวทีการแสดงเพื่อเด็กและเยาวชน นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ 
 
หมายเหตุ : การแสดงอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
 
✧ สอบถามเวทีการแสดงฯ โทร. 09 5476 5868
✧ สอบถามเข้าชมนิทรรศการ โทร. 0 2621 0044
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่