ทรงพระเจริญ
โครงการเรียนรู้คุณค่าแห่งยุคสมัยนอกห้องเรียนกับนิทรรศน์รัตนโกสินทร์
LED Wall
Time Line
Library
Remarkable Entertainments
Sky View
Prestige of the Kingdom

แบบฟอร์มการแจ้งความประสงค์ขอเข้าชมแบบเป็นหมู่คณะ

คู่มือการเรียนรู้นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ สำหรับนักเรียน

คู่มือสำหรับครูผู้สอน ก่อนการชมนิทรรศน์รัตนโกสินทร์

หนังสือ "อัญมณีแห่งมหานคร" นิทรรศน์รัตนโกสินทร์

Factsheet อาคารนิทรรศน์รัตน์โกสินทร์

เพลงรัตนโกสินทร์แผ่นดินแห่งรัก

แผ่นพับ อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์

etc.

Muse Pass Season 5

     

นิทรรศน์รัตนโกสินทร์หนึ่งในแหล่งเรียนรู้ที่ร่วมโครงการ กับ Muse Pass บัตรเดียวเที่ยวพิพิธภัณฑ์ทั่วไทย ในราคาเดิม ๑๙๙ บาท เพิ่มเติมคือมากถึง ๕๖ พิพิธภัณฑ์ แถมครั้งนี้มาเป็นบัตรจริงๆแล้วนะคะ!!
เริ่มจำหน่าย ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ (บัตรมีอายุ ๑ ปี นับจากวันที่ซื้อ)
----------
สถานที่จำหน่าย (เฉพาะบริเวณกรุงเทพฯ / ต่างจังหวัดเริ่มมีนาคม)
๑.บ้านหมอหวาน
๒.นิทรรศน์รัตนโกสินทร์
๓.หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
๔.พิพิธภัณฑ์ชาวบางกอก
๕.พิพิธภัณฑ์ตำรวจ วังปารุสกวัน 
๖.พิพิธภัณฑ์ศิริราช
๗.นิทรรศการภายในอาคารพระมหามณฑปฯ วัดไตรมิตรวิทยาราม
๘.พิพิธภัณฑ์ตราไปรษณียากร สามเสนใน
๙.พิพิธภัณฑ์ภาพวาด 3 มิติ อาร์ต อิน พาราไดซ์ - กรุงเทพมหานคร
๑๐.พิพิธภัณฑสถานเครื่องถ้วยเอเซียตะวันออกเฉียงใต้
๑๑.พิพิธภัณฑ์อัญมณีและเครื่องประดับ
๑๒.พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศและการบินแห่งชาติ
๑๓.พิพิธภัณฑ์เรียนรู้การลงทุน 
๑๔.แบทแคท มิวเซียม แอนด์ ทอยส์ ไทยแลนด์
๑๕.พิพิธภัณฑ์สุขสะสม 
๑๖.พิพิธภัณฑ์ของเล่นของสะสมตูนนี่ 
๑๗.พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ธรณีวิทยา เฉลิมพระเกียรติ จ.ปทุมธานี
๑๘.พิพิธภัณฑ์โชคชัย-รังสิต
๑๙.อนุสรณ์สถานแห่งชาติ 
๒๐.พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จ.ปทุมธานี 
----------

ไม่มีข้อความกำกับภาพอัตโนมัติ