ทรงพระเจริญ
ขอให้ทรงหายจากพระอาการประชวร
บทกลอนเฉลิมพระเกียรติ
อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์
LED Wall
Time Line
Library
Remarkable Entertainments
Sky View
Prestige of the Kingdom

แบบฟอร์มการแจ้งความประสงค์ขอเข้าชมแบบเป็นหมู่คณะ

หนังสือ "อัญมณีแห่งมหานคร" นิทรรศน์รัตนโกสินทร์

เพลงรัตนโกสินทร์แผ่นดินแห่งรัก

etc.

ขอเชิญชมประมวลภาพการแสดง เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

     
ขอเชิญชมประมวลภาพการแสดงความสามารถทางด้านดนตรีไทย โดย วงไทยตัวกลม โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ที่แสดงการบรรเลง ทั้งวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสาย เดี่ยวขิม เดี่ยวซอด้วง และเดี่ยวซออู้ ให้รับฟังกัน เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕
 
ชมการแสดงได้ฟรีทุกวันเสาร์ - อาทิตย์ เวลา ๑๒.๐๐ - ๑๓.๓๐ นาฬิกา ณ เวทีการแสดงเพื่อเด็กและเยาวชน อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ สอบถามเพิ่มเติม โทร. ๐ ๒๖๒๑ ๐๐๔๔
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่