ทรงพระเจริญ
อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์
โครงการเรียนรู้คุณค่าแห่งยุคสมัยนอกห้องเรียนกับนิทรรศน์รัตนโกสินทร์
LED Wall
Time Line
Library
Remarkable Entertainments
Sky View
Prestige of the Kingdom

แบบฟอร์มการแจ้งความประสงค์ขอเข้าชมแบบเป็นหมู่คณะ

หนังสือ "อัญมณีแห่งมหานคร" นิทรรศน์รัตนโกสินทร์

เพลงรัตนโกสินทร์แผ่นดินแห่งรัก

etc.

ขอเชิญชมประมวลภาพการแสดง เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๕

     
ขอเชิญชมประมวลภาพการแสดง โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำชุดการแสดงที่หลากหลายมาให้ได้ชมกันไม่ว่าจะเป็นการแสดงโขน ชุด พระรามตามกวาง ละครพันทาง เรื่องพระลอ ตอน พระลอลาแม่ – พระลอตามไก่ ฉุยฉายนางวิฬาร์ ละครเสภา เรื่องขุนช้างขุนแผน ตอน พลายบัวเกี้ยวนางตานี ระบำพม่าไทยอธิษฐาน ระบำกินรีร่อนออกบูชายัญ ม่วนซื่นโฮแซวลาวกระทบไม้ และลิเก เรื่อง บางลำพูยอดรัก เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๕
 
ชมการแสดงได้ฟรีทุกวันเสาร์ - อาทิตย์ เวลา ๑๒.๐๐ - ๑๓.๓๐ นาฬิกา ณ เวทีการแสดงเพื่อเด็กและเยาวชน อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ สอบถามเพิ่มเติม โทร. ๐ - ๒๖๒๑ - ๐๐๔๔
 
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่