เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗
ทรงพระเจริญ
ขอให้ทรงหายจากพระอาการประชวร
บทกลอนเฉลิมพระเกียรติ
อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์
LED Wall
Time Line
Library
Remarkable Entertainments
Sky View

แบบฟอร์มการแจ้งความประสงค์ขอเข้าชมแบบเป็นหมู่คณะ

หนังสือ "อัญมณีแห่งมหานคร" นิทรรศน์รัตนโกสินทร์

เพลงรัตนโกสินทร์แผ่นดินแห่งรัก

etc.

ขอเชิญชมประมวลภาพการแสดง เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕

     
ขอเชิญชมประมวลภาพ เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ที่ผ่านมา เป็นการแสดงความสามารถทางศิลปะที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น การบรรเลงดนตรีสากล ร้องเพลง และจินตลีลาประกอบเพลง โดยเยาวชนจาก วิทยาลัยนาฏศิลป ซึ่งไพเราะ อ่อนช้อยงดงาม และสร้างความประทับใจให้แก่ผู้ชมเป็นอย่างมาก 
 
ชมการแสดงได้ฟรีทุกวันเสาร์ - อาทิตย์ เวลา ๑๒.๐๐ - ๑๓.๓๐ นาฬิกา ณ เวทีการแสดงเพื่อเด็กและเยาวชน อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ สอบถามเพิ่มเติม โทร. ๐ - ๒๖๒๑ - ๐๐๔๔
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่