ทรงพระเจริญ
อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์
โครงการเรียนรู้คุณค่าแห่งยุคสมัยนอกห้องเรียนกับนิทรรศน์รัตนโกสินทร์
LED Wall
Time Line
Library
Remarkable Entertainments
Sky View
Prestige of the Kingdom

แบบฟอร์มการแจ้งความประสงค์ขอเข้าชมแบบเป็นหมู่คณะ

หนังสือ "อัญมณีแห่งมหานคร" นิทรรศน์รัตนโกสินทร์

เพลงรัตนโกสินทร์แผ่นดินแห่งรัก

etc.

ขอเชิญชมประมวลภาพการแสดง เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕

     
ขอเชิญชมประมวลภาพ การแสดงความสามารถทางนาฏศิลป์ บุปผาปัญณาการ ระบำอยุธยา นารีศรีอีสาน ฉุยฉายลำหับ ระบำเบญจรัตน์ ระบำสุโขทัย มโนราห์บูชายัญ และรำมูเตียรอตาเรียน โดย ศูนย์เยาวชนคลองกุ่ม เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕
 
ชมการแสดงได้ฟรีทุกวันเสาร์ - อาทิตย์ เวลา ๑๒.๐๐ - ๑๓.๓๐ นาฬิกา ณ เวทีการแสดงเพื่อเยาวชน อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ สอบถามเพิ่มเติม โทร. ๐ - ๒๖๒๑ - ๐๐๔๔