อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ ปิดให้บริการระหว่างวันที่ ๑๙ – ๒๐ กันยายน ๒๕๖๓ เนื่องจากมีการปรับปรุงระบบก
ทรงพระเจริญ
อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์
Nitasrattanakosin Exhibition Hall Resumes Operation On 16 June 2020.
นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ สร้างโอกาส มอบกำลังใจ สู่สังคมเชิงสร้างสรรค์
โครงการเรียนรู้คุณค่าแห่งยุคสมัยนอกห้องเรียนกับนิทรรศน์รัตนโกสินทร์
LED Wall
Time Line
Library
Remarkable Entertainments

แบบฟอร์มการแจ้งความประสงค์ขอเข้าชมแบบเป็นหมู่คณะ

หนังสือ "อัญมณีแห่งมหานคร" นิทรรศน์รัตนโกสินทร์

เพลงรัตนโกสินทร์แผ่นดินแห่งรัก

etc.

โขน สร้างแรงบันดาลใจ

     

การแสดง “นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ มอบโอกาส สร้างกำลังใจ สู่สังคมเชิงสร้างสรรค์ The Stage of OPPORTUNITY and INSPIRATION” เปิดพื้นที่เพื่อส่งเสริมและสืบสานศิลปวัฒนธรรมแขนงต่างๆ ต่อยอดการเรียนรู้ สร้างแรงบันดาลใจและเพิ่มทักษะให้กับเยาวชน

 

ปัจจุบันโขน ได้รับการยกย่องให้เป็น “มรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมวลมนุษยชาติ” จากองค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) ในเดือนสิงหาคมนี้จึงขอนำบทสัมภาษณ์เยาวชนนักแสดงโขน จากวิทยาลัยนาฏศิลป ที่มาร่วมแสดงความสามารถบนเวทีของเราในชุด “โขนรามเกียรติ์ ตอน ยกรบ” เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๓ ที่สร้างความประทับใจให้กับผู้เข้าชมในวันนั้นเป็นอย่างยิ่ง