ประกาศมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร
Nitasrattanakosin Exhibition Hall, is temporarily closed until May 31, 2020
ทรงพระเจริญ
นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ สร้างโอกาส มอบกำลังใจ สู่สังคมเชิงสร้างสรรค์
โครงการเรียนรู้คุณค่าแห่งยุคสมัยนอกห้องเรียนกับนิทรรศน์รัตนโกสินทร์
LED Wall
Time Line
Library
Remarkable Entertainments
Sky View

แบบฟอร์มการแจ้งความประสงค์ขอเข้าชมแบบเป็นหมู่คณะ

คู่มือการเรียนรู้นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ สำหรับนักเรียน

คู่มือสำหรับครูผู้สอน ก่อนการชมนิทรรศน์รัตนโกสินทร์

หนังสือ "อัญมณีแห่งมหานคร" นิทรรศน์รัตนโกสินทร์

Factsheet อาคารนิทรรศน์รัตน์โกสินทร์

เพลงรัตนโกสินทร์แผ่นดินแห่งรัก

แผ่นพับ อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์

etc.

การแสดงโปงลางของโรงเรียนราชวินิต

     
การแสดง "นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ มอบโอกาส สร้างกำลังใจ สู่สังคมเชิงสร้างสรรค์ The Stage of OPPORTUNITY and INSPIRATION" เปิดพื้นที่เพื่อส่งเสริมและสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยแขนงต่างๆ ต่อยอดการเรียนรู้ สร้างแรงบันดาลใจและเพิ่มทักษะให้กับเยาวชน
 
"ชมรมดนตรีไทย โรงเรียนราชวินิต ได้นำวงดนตรีพื้นบ้านอีสาน ที่รวบรวมเหล่าสมาชิกเยาวชนจากหลากหลายระดับชั้นเรียนร่วมกันฝึกซ้อมอย่างตั้งใจ มาบรรเลงเพลงพื้นบ้านอีสานด้วยท่วทำนองสนุกสนานคึกคักได้อย่างน่าฟังแสดงทักษะความสามารถที่สร้างสรรค์กับการใช้เวลาว่างนอกห้องเรียนอย่างมีคุณค่า เป็นอีกหนึ่งการเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่สืบต่อไปจากรุ่นสู่รุ่น"
 
เวทีที่เปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้มีพื้นที่แสดงความสามารถอันหลากหลาย
ขอเชิญรับชมได้ทุกวันเสาร์และอาทิตย์ เวลา ๑๑.๐๐-๑๔.๓๐ น.
ณ ห้องนิทรรศการหมุนเวียน อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์
ชมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย