อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ หยุดให้บริการชั่วคราว และงดกิจกรรมการแสดงเพื่อเยาวชน ตั้งแต่วันจันทร์ที่ ๑
ทรงพระเจริญ
อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์
โครงการเรียนรู้คุณค่าแห่งยุคสมัยนอกห้องเรียนกับนิทรรศน์รัตนโกสินทร์
LED Wall
Time Line
Library
Remarkable Entertainments
Sky View
Prestige of the Kingdom

แบบฟอร์มการแจ้งความประสงค์ขอเข้าชมแบบเป็นหมู่คณะ

หนังสือ "อัญมณีแห่งมหานคร" นิทรรศน์รัตนโกสินทร์

เพลงรัตนโกสินทร์แผ่นดินแห่งรัก

etc.

การแสดงโปงลางของโรงเรียนราชวินิต

     
การแสดง "นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ มอบโอกาส สร้างกำลังใจ สู่สังคมเชิงสร้างสรรค์ The Stage of OPPORTUNITY and INSPIRATION" เปิดพื้นที่เพื่อส่งเสริมและสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยแขนงต่างๆ ต่อยอดการเรียนรู้ สร้างแรงบันดาลใจและเพิ่มทักษะให้กับเยาวชน
 
"ชมรมดนตรีไทย โรงเรียนราชวินิต ได้นำวงดนตรีพื้นบ้านอีสาน ที่รวบรวมเหล่าสมาชิกเยาวชนจากหลากหลายระดับชั้นเรียนร่วมกันฝึกซ้อมอย่างตั้งใจ มาบรรเลงเพลงพื้นบ้านอีสานด้วยท่วทำนองสนุกสนานคึกคักได้อย่างน่าฟังแสดงทักษะความสามารถที่สร้างสรรค์กับการใช้เวลาว่างนอกห้องเรียนอย่างมีคุณค่า เป็นอีกหนึ่งการเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่สืบต่อไปจากรุ่นสู่รุ่น"
 
เวทีที่เปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้มีพื้นที่แสดงความสามารถอันหลากหลาย
ขอเชิญรับชมได้ทุกวันเสาร์และอาทิตย์ เวลา ๑๑.๐๐-๑๔.๓๐ น.
ณ ห้องนิทรรศการหมุนเวียน อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์
ชมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย