ทรงพระเจริญ
โครงการเรียนรู้คุณค่าแห่งยุคสมัยนอกห้องเรียนกับนิทรรศน์รัตนโกสินทร์
ร่วมงานกับ นิทรรศน์รัตนโกสินทร์
LED Wall
Time Line
Library
Remarkable Entertainments
Sky View
Prestige of the Kingdom

แบบฟอร์มการแจ้งความประสงค์ขอเข้าชมแบบเป็นหมู่คณะ

คู่มือการเรียนรู้นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ สำหรับนักเรียน

คู่มือสำหรับครูผู้สอน ก่อนการชมนิทรรศน์รัตนโกสินทร์

หนังสือ "อัญมณีแห่งมหานคร" นิทรรศน์รัตนโกสินทร์

Factsheet อาคารนิทรรศน์รัตน์โกสินทร์

เพลงรัตนโกสินทร์แผ่นดินแห่งรัก

แผ่นพับ อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์

etc.

นิทรรศน์รัตนโกสินทร์เปิดให้เข้าชมฟรี เนื่องในโอกาสครบรอบ ๒๓๕ ปี กรุงรัตนโกสินทร์

     

อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมเรียนรู้ประวัติศาสตร์ สัมผัสวิถีไทย ในโอกาสครบรอบ ๒๓๕ ปี กรุงรัตนโกสินทร์ เปิดให้เช้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย! พร้อมเพิ่มรอบพิเศษ Night At Museum ในวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ - ๒๑.๐๐ น. (รอบเข้าชมสุดท้าย ๑๙.๐๐ น.) ณ อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ ถนนราชดำเนินกลาง

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ๐๒-๖๒๑๐๐๔๔ ต่อ ๑๒๑,๑๒๘

 

 

 

ไม่มีข้อความกำกับภาพอัตโนมัติ