เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗
ทรงพระเจริญ
ขอให้ทรงหายจากพระอาการประชวร
บทกลอนเฉลิมพระเกียรติ
อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์
LED Wall
Time Line
Library
Remarkable Entertainments
Sky View

แบบฟอร์มการแจ้งความประสงค์ขอเข้าชมแบบเป็นหมู่คณะ

หนังสือ "อัญมณีแห่งมหานคร" นิทรรศน์รัตนโกสินทร์

เพลงรัตนโกสินทร์แผ่นดินแห่งรัก

etc.

ขอเชิญชมภาพบรรยากาศโครงการ “ยุวมัคคุเทศก์ สร้างเด็กดีและเด็กเก่งสืบสานประวัติศาสตร์ชาติไทย”

     

ภาพบรรยากาศโครงการ “ยุวมัคคุเทศก์ สร้างเด็กดีและเด็กเก่งสืบสานประวัติศาสตร์ชาติไทย” 

 

ฝ่ายบริหารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ ร่วมกับ สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) หรือ OKMD จัดโครงการ “ยุวมัคคุเทศก์ สร้างเด็กดีและเด็กเก่งสืบสานประวัติศาสตร์ชาติไทย” เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๑ และวันอาทิตย์ที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ณ อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ และสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์บริเวณรอบเกาะรัตนโกสินทร์

 

ซึ่งโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้เยาวชนในระดับมัธยมศึกษา ถึงระดับอุดมศึกษา ได้เรียนรู้ทักษะการเป็นมัคคุเทศก์ ได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของชาติที่ถูกต้องครบถ้วนจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ คุณจุลภัสสร พนมวัน ณ อยุธยา ผู้เชี่ยวชาญด้านวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ ภายใต้หัวข้อ “กำเนิดกรุงรัตนโกสินทร์” นอกจากนี้ เยาวชนยังได้มีโอกาสเป็นยุวมัคคุเทศก์ เพื่อเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ให้กับอาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ การจัดโครงการนี้มีผู้เข้าร่วมจำนวนทั้งสิ้น ๓๕ คน สามารถติดตามการเปิดโครงการครั้งต่อไปได้ในทุกช่องทางของอาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์

 

ดูภาพโครงการเพิ่มเติมได้ที่ Facebook : นิทรรศน์รัตนโกสินทร์

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่