อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ เปิดให้บริการตั้งแต่วันศุกร์ที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ เป็นต้นไป
ทรงพระเจริญ
อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์
โครงการเรียนรู้คุณค่าแห่งยุคสมัยนอกห้องเรียนกับนิทรรศน์รัตนโกสินทร์
LED Wall
Time Line
Library
Remarkable Entertainments
Sky View
Prestige of the Kingdom

Rattanakosin land of love music

etc.

Contact Information

100 Ratcha Damnoen Klang Avenue, Bawonniwet Sub-District,
Phra Nakhon District, Bangkok 10200
Tel: 0-2621-0044  Fax: 0-2621-0043
E-mail : rtks2010@gmail.com
www.nitasrattanakosin.com


Opening Hours

Open from Tuesday to Sunday (Close on Mondays)
          ● Tuesday to Sunday and Annual Holiday: 9.00 am - 5.00 pm.
          
    We provided in tour session which had every 20 minutes and the last session on 3.00 pm.
    Tel: 0-2621-0044  Fax: 0-2621-0043


Map