อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ หยุดให้บริการชั่วคราว และงดกิจกรรมการแสดงเพื่อเยาวชน ตั้งแต่วันเสาร์ที่ ๑๐
ทรงพระเจริญ
อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์
โครงการเรียนรู้คุณค่าแห่งยุคสมัยนอกห้องเรียนกับนิทรรศน์รัตนโกสินทร์
LED Wall
Time Line
Library
Remarkable Entertainments
Sky View
Prestige of the Kingdom

Rattanakosin land of love music

etc.

COVID-19 Precaution Protocol

     
 
COVID-19 Precaution Protocol 
 
   For everyone safety, regarding the confine areas and visited by many people from all over the world, please be informed as following,
 
- People who have body temperature more than 37°c are not allowed to enter the exhibition
- Attendees must wear face masks at all time otherwise will not be allowed to enter or continue the visiting
 
Thank you for your understanding and be safe from COVID-19