อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ เปิดให้บริการตั้งแต่วันศุกร์ที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ เป็นต้นไป
ทรงพระเจริญ
อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์
โครงการเรียนรู้คุณค่าแห่งยุคสมัยนอกห้องเรียนกับนิทรรศน์รัตนโกสินทร์
LED Wall
Time Line
Library
Remarkable Entertainments
Sky View
Prestige of the Kingdom

Rattanakosin land of love music

etc.

Dec. 3-19 found the current exhibition. Maha Chakri set N Bodin.

     

Real Science Exhibition cent period.
Maha Chakri set Nฤ Bodin.

3 to 19 December this

With current events in the exhibition.

Saengthong two exhibition events earth.
Presented the king king.
 
3-19 December 2553.


Lighting honor
 
Maha Jessada Bodin pavilion at the ground.
3-12 December 2553.

Auspicious holy growth and prosperity mental prayer offerings.
Glory to His Majesty King Bhumibol new bar.
3 December 2553 at 18.00 am and 19.00 pm