เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗
ทรงพระเจริญ
ขอให้ทรงหายจากพระอาการประชวร
บทกลอนเฉลิมพระเกียรติ
อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์
LED Wall
Time Line
Library
Remarkable Entertainments
Sky View

Rattanakosin land of love music

etc.

Love is ... do well to send more ...

     

Saturday, February 26. With activities ... making love is to give good forward.
"Love is ..... for a good forward. "
Saturday, February 26, 2554 at 11:00 to 17:00 am
Exhibition at the Science Library Rattanakosin.

 

To enjoy activities in the month of love. By taking the time to the present invention provides for the disadvantaged Glory brother in..

         
Recycle Bags decorated to provide a book bag to school. And made fun puppet for the media to be learned: a good support network of volunteer mental. Foundation volunteer.

       
Change the paper used is hand-made book. To give to children and youth in need in rural areas: support to good group of volunteer mental Crnืo Network Paper Ranger.

      
Become a full health providers to forward the "special gift" and a smile is to let the recipient.

 
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่