เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗
ทรงพระเจริญ
ขอให้ทรงหายจากพระอาการประชวร
บทกลอนเฉลิมพระเกียรติ
อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์
LED Wall
Time Line
Library
Remarkable Entertainments
Sky View

แบบฟอร์มการแจ้งความประสงค์ขอเข้าชมแบบเป็นหมู่คณะ

หนังสือ "อัญมณีแห่งมหานคร" นิทรรศน์รัตนโกสินทร์

เพลงรัตนโกสินทร์แผ่นดินแห่งรัก

etc.

เวทีการแสดงเพื่อเด็กและเยาวชน วันอาทิตย์ที่ 23 มิถ...

      พบกับเยาวชนมากความสามารถ ที่มาพร้อมกับลีลาท่ารำ ของกระบวนการรบ อันมีเอกลักษณ์ประณีตงดงาม รวมทั้งการแสดงนาฏศิลป์ และดุริยางคศิลป์โดย โรงเรียนนาฏศิลป์ขาบมงคล     ไฮไลต์  ✧ โขน เรื่อง รามเกียรติ์ ตอน พระรามรบทศกัณฐ์  ✧ การบรรเลงดนตรีไทย เพลงพระราชนิพนธ์ สา...ขอเชิญชมประมวลภาพการแสดง เมื่อวันอาทิตย์ที่ 16 มิถ...

      ขอเชิญชมประมวลภาพการแสดงดุริยางคศิลป์ และนาฏศิลป์ ฟ้อนกลิ่นกาสะลอง รำสีนวลออกอาหนู นาฏศิลป์ประกอบเพลง ซ่อนกลิ่น และเซิ้งกระติ๊บ โดย สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร เมื่อวันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน 2567 ที่น้อง ๆ ตั้งใจฝึกซ้อม เพื่อมาแสดงให้ทุกท่านได้ชมกัน      ...ขอเชิญชมภาพชุดแสดงพิเศษ “สิงหราชคีตาลัย รำลึกถึงดว...

      ขอเชิญชมภาพชุดแสดงพิเศษ “สิงหราชคีตาลัย รำลึกถึงดวงใจของแผ่นดิน” โดยโรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ เมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ สามารถชมกิจกรรมการแสดงได้ฟรีทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ระหว่างเวลา ๑๑.๐๐ – ๑๔.๓๐ น. ณ อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์     ...


นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่