อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ หยุดให้บริการชั่วคราว และงดกิจกรรมการแสดงเพื่อเยาวชน ตั้งแต่วันเสาร์ที่ ๑๐
ทรงพระเจริญ
อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์
โครงการเรียนรู้คุณค่าแห่งยุคสมัยนอกห้องเรียนกับนิทรรศน์รัตนโกสินทร์
LED Wall
Time Line
Library
Remarkable Entertainments
Sky View
Prestige of the Kingdom

แบบฟอร์มการแจ้งความประสงค์ขอเข้าชมแบบเป็นหมู่คณะ

หนังสือ "อัญมณีแห่งมหานคร" นิทรรศน์รัตนโกสินทร์

เพลงรัตนโกสินทร์แผ่นดินแห่งรัก

etc.

“สุนทรภู่” ยอดมหากวีแห่งกรุงรัตนโกสินทร์

     

"มิถุนายน" เดือนแห่งการรำลึกถึง

 สุนทรภู่ มหากวีแห่งกรุงรัตนโกสินทร์"
.
วันนี้ห้องสมุดนิทรรศน์คัดเลือกประโยคเด็ด วรรคทอง

จากบทประพันธ์ของสุนทรภู่

 มาฝากให้ทุกท่านได้อ่านกันค่ะ
.