อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ หยุดให้บริการชั่วคราว และงดกิจกรรมการแสดงเพื่อเยาวชน ตั้งแต่วันเสาร์ที่ ๑๐
ทรงพระเจริญ
อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์
โครงการเรียนรู้คุณค่าแห่งยุคสมัยนอกห้องเรียนกับนิทรรศน์รัตนโกสินทร์
LED Wall
Time Line
Library
Remarkable Entertainments
Sky View
Prestige of the Kingdom

แบบฟอร์มการแจ้งความประสงค์ขอเข้าชมแบบเป็นหมู่คณะ

หนังสือ "อัญมณีแห่งมหานคร" นิทรรศน์รัตนโกสินทร์

เพลงรัตนโกสินทร์แผ่นดินแห่งรัก

etc.

ขอเชิญร่วมกิจกรรมและชมนิทรรศการ ในงาน

     

    อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ ขอเชิญร่วมกิจกรรมและชมนิทรรศการ ในงาน "สานรักษ์นิทรรศน์รัตนโกสินทร์" เนื่องในโอกาสก้าวสู่ปีที่ ๑๐ ของอาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ สัมผัสประสบการณ์ตรงเพิ่มจากแต่ละห้องจัดแสดง ณ ห้องนิทรรศการหมุนเวียน อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์

 

    เดือนธันวาคมนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๕ – ๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ ภายในงานมีการจัดแสดงนิทรรศการโครงการพระราชดำริเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำ โดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ภายใต้แนวคิด “ดวงใจประชา พระบิดาแห่งการวิจัยไทย” พร้อมทั้งการออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา และการแสดงดนตรีบรรเลงบทเพลงพระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยนักศึกษาวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า และนักเรียนโรงเรียนราชวินิต     

 

อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์มอบของรางวัลสำหรับผู้ร่วมชมงาน "สานรักษ์นิทรรศน์รัตนโกสินทร์" กติกาง่ายๆ ดังนี้

- สำหรับผู้เข้าชม ๑๐ ท่านแรกในแต่ละวัน* รับฟรี! หนังสือ "วิถีแห่งไทย...สายธารแห่งปัญญา"

- หรือร่วมสนุกรอลุ้นรับของรางวัลพิเศษจาก "ศูนย์ศิลปาชีพสีบัวทอง จังหวัดอ่างทอง" เดือนละ ๕ รางวัล* เพียงถ่ายรูปตนเองกับบรรยากาศภายในงาน โพสต์รูปพร้อมเขียนคำบรรยายความประทับใจที่ได้จากกิจกรรม พร้อม #สานรักษ์นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ และตั้งค่าเป็นสาธารณะ  

 

(*สงวนสิทธิ์เฉพาะบุคคลที่ยังไม่เคยได้รับรางวัล)