อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ หยุดให้บริการชั่วคราว และงดกิจกรรมการแสดงเพื่อเยาวชน ตั้งแต่วันเสาร์ที่ ๑๐
ทรงพระเจริญ
อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์
โครงการเรียนรู้คุณค่าแห่งยุคสมัยนอกห้องเรียนกับนิทรรศน์รัตนโกสินทร์
LED Wall
Time Line
Library
Remarkable Entertainments
Sky View
Prestige of the Kingdom

แบบฟอร์มการแจ้งความประสงค์ขอเข้าชมแบบเป็นหมู่คณะ

หนังสือ "อัญมณีแห่งมหานคร" นิทรรศน์รัตนโกสินทร์

เพลงรัตนโกสินทร์แผ่นดินแห่งรัก

etc.

ขอเชิญชมนิทรรศการ “Bangkok - Vienna Innovation District Exhibition” ระหว่างวันที่ ๖ - ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๒

     

   สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงเวียนนา และ City of Vienna จัดงานนิทรรศการภายใต้แนวคิดนวัตกรรมเมืองอัจฉริยะกรุงเทพฯ และกรุงเวียนนา “Bangkok - Vienna Innovation District Exhibition” เพื่อเฉลิมฉลองความสัมพันธ์ทางการทูต ระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐออสเตรีย ในโอกาสครบรอบ ๑๕๐ ปี ภายใต้ชื่อ “150th Anniversary of Friendship between Thailand and Austria” ณ ห้องนิทรรศการหมุนเวียน อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ ระหว่างวันที่ ๖ - ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๙.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. เข้าชมฟรี!!!


   ภายในงานพบกับการจัดแสดงนิทรรศการประกอบด้วยเรื่องราวความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐออสเตรียในช่วง ๑๕๐ ปี ที่ผ่านมา แนวทางการพัฒนาเมืองอัจฉริยะของกรุงเวียนนาและกรุงเทพมหานคร กิจกรรมเปิดตัวหนังสือย่านนวัตกรรมกรุงเทพมหานคร (Bangkok Innovation Districts) และหนังสือนวัตนคร (City of Innovation) ซึ่งรวบรวมภาพถ่ายภายใต้หัวข้อ One Shot Knockout : Innovation District เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการนำเสนอแนวคิด รูปแบบนวัตกรรม และอัตลักษณ์ที่พบเห็นในย่านต่างๆ