ทรงพระเจริญ
โครงการเรียนรู้คุณค่าแห่งยุคสมัยนอกห้องเรียนกับนิทรรศน์รัตนโกสินทร์
LED Wall
Time Line
Library
Remarkable Entertainments
Sky View
Prestige of the Kingdom

แบบฟอร์มการแจ้งความประสงค์ขอเข้าชมแบบเป็นหมู่คณะ

คู่มือการเรียนรู้นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ สำหรับนักเรียน

คู่มือสำหรับครูผู้สอน ก่อนการชมนิทรรศน์รัตนโกสินทร์

หนังสือ "อัญมณีแห่งมหานคร" นิทรรศน์รัตนโกสินทร์

Factsheet อาคารนิทรรศน์รัตน์โกสินทร์

เพลงรัตนโกสินทร์แผ่นดินแห่งรัก

แผ่นพับ อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์

etc.
R SHOP

 

                 

 

"ของที่ระลึก" เพื่อเตือนความจำแห่งวันวานผ่านการออกแบบที่ทันสมัย สวยงามของกาลปัจจุบัน ด้วยแรงบันดาลใจจากสิ่งต่างๆ ที่แสดงถึงความเป็นไทยร่วมสมัย และไม่ซ้ำแบบใคร

มีจำหน่ายที่นิทรรศน์รัตนโกสินทร์แห่งเดียวเท่านั้น 

 


กรอบรูปช้าง นิทรรศน์รัตนโกสินทร์

กรอบรูปช้างทรง ผ้าปูหลังช้างและหัวช้างเป็นลายไทยปิดทองคำเปลว

 


นาฬิกาลายทอง นิทรรศน์รัตนโกสินทร์

นาฬิกาลายไทยปิดทอง ทรงเรียบหน้าปัดลายดวงดารา

 

 ตู้ลายทองเล็ก นิทรรศน์รัตนโกสินทร์

จำลองจากตู้พระธรรมลายรดน้ำ ปิดทองคำเปลวแท้ 

 

 

ระฆัง นิทรรศน์รัตนโกสินทร์

 

 

ชุดเกลือ-พริกไทยช้างคู่ นิทรรศน์รัตนโกสินทร์

ขวดเกลือ-พริกไทย เซรามิกรูปช้าง พร้อมกล่องไม้เป็นลายไทยปิดทองคำเปลว