ทรงพระเจริญ
บทกลอนเฉลิมพระเกียรติ
อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์
โครงการเรียนรู้คุณค่าแห่งยุคสมัยนอกห้องเรียนกับนิทรรศน์รัตนโกสินทร์
LED Wall
Time Line
Library
Remarkable Entertainments
Sky View
Prestige of the Kingdom

แบบฟอร์มการแจ้งความประสงค์ขอเข้าชมแบบเป็นหมู่คณะ

หนังสือ "อัญมณีแห่งมหานคร" นิทรรศน์รัตนโกสินทร์

เพลงรัตนโกสินทร์แผ่นดินแห่งรัก

etc.
สิ่งอำนวยความสะดวก

  บริการห้องน้ำ
 

        การใช้บริการห้องน้ำ ทางอาคารฯ ได้เตรียมไว้ทุกๆ ชั้นสำหรับห้องจัดแสดง โดยมีบริการทั้งห้องน้ำผู้ชาย ห้องน้ำผู้หญิง และห้องน้ำสำหรับผู้พิการ

 

  บริการล็อกเกอร์เก็บของ
 

        ตั้งอยู่บริเวณด้านหลังจอ LED Wall  มีจำนวนทั้งหมด ๑๖๘ ตู้ ผู้ชมสามารถนำบัตรแสดงตนต่างๆ อาทิเช่น บัตรประชาชน หรือใบขับขี่ เป็นต้น  มายื่นขอแลกกุญแจล็อกเกอร์ได้ ณ จุดประชาสัมพันธ์

 

  บริการตู้จำหน่ายเครื่องดื่มหยอดเหรียญ


        บริการจำหน่ายเครื่องดื่มชนิดต่างๆ ผ่านตู้เครื่องดื่ม หยอดเหรียญ ณ บริเวณโถงทางเดิน R shop โดยสามารถแลกเหรียญได้ ณ จุดจำหน่ายตั๋ว

 

  บริการตู้กดน้ำดื่ม


        บริการตู้กดน้ำดื่มจะตั้งอยู่บริเวณด้านหลังจอ LED Wall ใกล้กับล็อกเกอร์เก็บของ

 

 บริการรถเข็นและทางลาด


        บริการรถเข็นวีลแชร์สำหรับผู้สูงอายุ และผู้พิการ มีจำนวนทั้งสิ้น ๕ ตัว โดยสามารถติดต่อขอรับบริการได้ ณ จุดประชาสัมพันธ์ พร้อมบริการทางลาดสำหรับรถเข็นในบริเวณห้องนิทรรศการ

 

 บริการลิฟท์สำหรับคนชราและผู้พิการ


        มีบริการทั้งสิ้น ๒ จุด ได้แก่ บริเวณห้องสมุด และโถงบันไดทางขึ้นห้องนิทรรศการ

 

 กรณีของสูญหาย


        ในกรณีที่มีของสูญหาย หรือลืมไว้ภายในอาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ กรุณาติดต่อขอรับคืน หรือ แจ้งสูญหาย ณ จุดประชาสัมพันธ์

 

 เครื่องแปลภาษา
 

        บริการเครื่องแปลภาษาสำหรับชาวต่างชาติ สามารถติดต่อขอรับบริการได้ ณ จุดจำหน่ายตั๋ว โดยมีค่ามัดจำเครื่องละ

 ๑,๐๐๐ บาท หรือนำหนังสือเดินทาง / บัตรประจำตัวประชาชน มาเป็นหลักฐานในการใช้บริการเครื่องแปลภาษาได้

 
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่