วันปิยมหาราช ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๓
กิจกรรมประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ “นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ สร้างโอกาส มอบกำลังใจ สู่สังคมเชิงสร้างสรรค์”
ทรงพระเจริญ
อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์
นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ สร้างโอกาส มอบกำลังใจ สู่สังคมเชิงสร้างสรรค์
โครงการเรียนรู้คุณค่าแห่งยุคสมัยนอกห้องเรียนกับนิทรรศน์รัตนโกสินทร์
LED Wall
Time Line
Library
Remarkable Entertainments

แบบฟอร์มการแจ้งความประสงค์ขอเข้าชมแบบเป็นหมู่คณะ

หนังสือ "อัญมณีแห่งมหานคร" นิทรรศน์รัตนโกสินทร์

เพลงรัตนโกสินทร์แผ่นดินแห่งรัก

etc.
GOLDEN COFFEE BY Golden Place

ร้านโกลเด้น คอฟฟี่ (GOLDEN COFFEE BY Golden Place) สาขาอาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์


ร้านโกลเด้น เพลซ ภายใต้ บริษัท สุวรรณชาด จำกัด ในพระบรมราชูปถัมภ์ เปิดมุมกาแฟลิขสิทธิ์เฉพาะของทางร้าน “โกลเด้น คอฟฟี่” (Golden Coffee) ณ อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ ถนนราชดำเนินกลาง ด้วยสูตรพิเศษเฉพาะของร้านโกลเด้น เพลซ ที่ใช้เมล็ดกาแฟของโครงการหลวง จากดอยแม่สลอง จังหวัดเชียงราย นำมาปรุงด้วยส่วนผสมคุณภาพดีจากผลิตภัณฑ์ภายในร้านโกลเด้น เพลซ จึงมั่นใจได้ถึงคุณภาพและความอร่อย นอกจากนี้ยังมีเมนูเครื่องดื่มและอาหารเพื่อสุขภาพอีกมากมาย


ร้านโกลเด้น คอฟฟี่ สาขาอาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ เปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. ยกเว้นวันจันทร์