เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วัน
นิทรรศการแสดงผลงานหัตถศิลป์และนวัตศิลป์ “เส้นทางหัตถศิลป์ไทย ความภูมิใจของแผ่นดิน”
Nitasrattanakosin Exhibition Hall Resumes Operation On 16 June 2020.
ทรงพระเจริญ
นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ สร้างโอกาส มอบกำลังใจ สู่สังคมเชิงสร้างสรรค์
โครงการเรียนรู้คุณค่าแห่งยุคสมัยนอกห้องเรียนกับนิทรรศน์รัตนโกสินทร์
LED Wall
Time Line
Library
Remarkable Entertainments

แบบฟอร์มการแจ้งความประสงค์ขอเข้าชมแบบเป็นหมู่คณะ

หนังสือ "อัญมณีแห่งมหานคร" นิทรรศน์รัตนโกสินทร์

เพลงรัตนโกสินทร์แผ่นดินแห่งรัก

etc.
เกียรติยศแผ่นดินสยาม

ความยิ่งใหญ่ สง่างามของพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดาราม คือเครื่องแสดงเกียรติยศของแผ่นดินทุกองค์ประกอบของ
สถาปัตยกรรมล้วนแฝงความหมายยิ่งใหญ่ เป็นแหล่งรวมงานศิลปกรรมอันประณีตล้ำค่าที่ควรศึกษาและภาคภูมิ

ตื่นตาไปกับโมเดลพระบรมมหาราชวังสุดสมบูรณ์แบบ
(ประกอบภาพโมเดลพระบรมมหาราชวัง)

ครั้งแรกที่คุณจะได้ชมพระแก้วมรกตในเครื่องทรงครบทั้ง ๓ ฤดู

ลัดเลาะประตูย่ำค่ำ เข้าสู่เขตพระราชฐานชั้นใน เขตต้องห้ามสำหรับ
ผู้ชาย สถานที่รังสรรค์ศิลปวิทยาการแห่งยอดกุลสตรี ที่ครั้งนี้ผู้ชายก็มี
สิทธิ์เข้าชมGallery