ทรงพระเจริญ
โครงการเรียนรู้คุณค่าแห่งยุคสมัยนอกห้องเรียนกับนิทรรศน์รัตนโกสินทร์
LED Wall
Time Line
Library
Remarkable Entertainments
Sky View
Prestige of the Kingdom

แบบฟอร์มการแจ้งความประสงค์ขอเข้าชมแบบเป็นหมู่คณะ

คู่มือการเรียนรู้นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ สำหรับนักเรียน

คู่มือสำหรับครูผู้สอน ก่อนการชมนิทรรศน์รัตนโกสินทร์

หนังสือ "อัญมณีแห่งมหานคร" นิทรรศน์รัตนโกสินทร์

Factsheet อาคารนิทรรศน์รัตน์โกสินทร์

เพลงรัตนโกสินทร์แผ่นดินแห่งรัก

แผ่นพับ อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์

etc.

ห้องสมุดนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ มอบโปรโมชั่นพิเศษ! สมัครสมาชิกใหม่ หรือ ต่ออายุสมาชิก ๑ ท่าน ฟรี ๑ ท่านทันที

     

ห้องสมุดนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ มอบโปรโมชั่นพิเศษ ครบรอบ ๘ ปี

ห้องสมุดนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ มอบโปรโมชั่นพิเศษ เนื่องในโอกาสนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ครอบรอบ ๘ ปี  ให้กับทุกท่านได้มาเป็นส่วนหนึ่งกับครอบครัวห้องสมุดนิทรรศน์ฯ พร้อมต่อยอดการเรียนรู้กับห้องสมุดเฉพาะทางในทุกมิติ

โปรโมชั่นพิเศษ! สมัครสมาชิกใหม่ หรือ ต่ออายุสมาชิก ๑ ท่าน ฟรี ๑ ท่านทันที

ระหว่างวันที่ ๙ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑

 

สิทธิประโยชน์สมาชิกห้องสมุดนิทรรศน์ฯ

  1. ใช้บริการสื่อทุกประเภทในห้องสมุด
  2. ใช้บริการอินเทอร์เน็ตฟรี วันละ ๓ ชั่วโมง ต่อวัน
  3. ใช้บริการ iPad ๑ ครั้ง/วัน ไม่เกิน ๓ ชั่วโมง
  4. รับส่วนลดร้านจำหน่ายสินค้าที่ระลึก R-Shop ๑๐ %  (เฉพาะสินค้าที่ร่วมรายการ)
  5. รับข้อมูลข่าวสารจากห้องสมุดผ่าน E-mail

หมายเหตุ: สำหรับสมาชิกที่มีอายุการใช้งานอยู่เท่านั้น

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทีเบอร์ ๐๒-๖๒๑๐๐๔๔ ต่อ ๑๐๗

 

ในภาพอาจจะมี 1 คน