ทรงพระเจริญ
โครงการเรียนรู้คุณค่าแห่งยุคสมัยนอกห้องเรียนกับนิทรรศน์รัตนโกสินทร์
LED Wall
Time Line
Library
Remarkable Entertainments
Sky View
Prestige of the Kingdom

แบบฟอร์มการแจ้งความประสงค์ขอเข้าชมแบบเป็นหมู่คณะ

คู่มือการเรียนรู้นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ สำหรับนักเรียน

คู่มือสำหรับครูผู้สอน ก่อนการชมนิทรรศน์รัตนโกสินทร์

หนังสือ "อัญมณีแห่งมหานคร" นิทรรศน์รัตนโกสินทร์

Factsheet อาคารนิทรรศน์รัตน์โกสินทร์

เพลงรัตนโกสินทร์แผ่นดินแห่งรัก

แผ่นพับ อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์

etc.

๙ มีนาคม ๒๕๖๑ ครบรอบ ๘ ปี นิทรรศน์รัตนโกสินทร์

     

"๙ มีนาคม ครบรอบ ๘ ปี นิทรรศน์รัตนโกสินทร์"

นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ ยังคงมุ่งมั่นสานต่อเรื่องราวอันทรงคุณค่า ส่งผ่านความประทับใจกับนิทรรศการทั้ง ๙ ห้อง มรดกทางวัฒนธรรม ที่คนไทยไม่ควรพลาด.....ขอขอบคุณทุกกำลังที่มอบให้กันมาโดยตลอดค่ะ แล้วอย่าลืมมาร่วมสนุกกับกิจกรรมดีดีที่นิทรรศน์รัตนโกสินทร์กันนะคะ..

 

 

ในภาพอาจจะมี สถานที่กลางแจ้ง และ ข้อความ