ทรงพระเจริญ
ขอให้ทรงหายจากพระอาการประชวร
บทกลอนเฉลิมพระเกียรติ
อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์
LED Wall
Time Line
Library
Remarkable Entertainments
Sky View
Prestige of the Kingdom

แบบฟอร์มการแจ้งความประสงค์ขอเข้าชมแบบเป็นหมู่คณะ

หนังสือ "อัญมณีแห่งมหานคร" นิทรรศน์รัตนโกสินทร์

เพลงรัตนโกสินทร์แผ่นดินแห่งรัก

etc.

เวทีการแสดงเพื่อเด็กและเยาวชน วันอาทิตย์ที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖

     
เวทีการแสดงเพื่อเด็กและเยาวชน วันอาทิตย์ที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ พบกับการผสมผสานอันน่าทึ่ง ของดนตรีไทยและดนตรีสากล ก่อเกิดความสมดุลทางเสียงดนตรีกับการแสดงดนตรีไทยร่วมสมัย โดย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
 
 
 
ไฮไลต์
เพลง ลออจันทร์
เพลง ขวัญฤทัย
เพลง ใจพิสุทธิ์
เพลง ดุจอัปสร
พร้อมทั้งเพลงอื่น ๆ อีกมากมาย
 
ชมการแสดงได้ฟรีทุกวันเสาร์ - อาทิตย์ เวลา ๑๒.๐๐ - ๑๓.๓๐ นาฬิกา ณ เวทีการแสดงเพื่อเด็กและเยาวชน
อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ สอบถามเพิ่มเติม โทร. ๐๙ ๕๔๗๖ ๕๘๖๘
 
หมายเหตุ : การแสดงอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
 
 
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่