ทรงพระเจริญ
ขอให้ทรงหายจากพระอาการประชวร
บทกลอนเฉลิมพระเกียรติ
อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์
LED Wall
Time Line
Library
Remarkable Entertainments
Sky View
Prestige of the Kingdom

แบบฟอร์มการแจ้งความประสงค์ขอเข้าชมแบบเป็นหมู่คณะ

หนังสือ "อัญมณีแห่งมหานคร" นิทรรศน์รัตนโกสินทร์

เพลงรัตนโกสินทร์แผ่นดินแห่งรัก

etc.

เนื่องในวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราช อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ เปิดให้เข้าชมนิทรรศการฟรี

     

✧ เนื่องในวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราช วันอาทิตย์ที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖

✧ อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ เปิดให้เข้าชมนิทรรศการฟรี

✧ สอบถามเพิ่มเติม โทร. ๐ ๒๖๒๑ ๐๐๔๔

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่