ทรงพระเจริญ
ขอให้ทรงหายจากพระอาการประชวร
บทกลอนเฉลิมพระเกียรติ
ปิดปรับปรุงชั่วคราว ๑ มีนาคม ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ มิุนายน ๒๕๖๖
อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์
LED Wall
Time Line
Library
Remarkable Entertainments
Sky View

แบบฟอร์มการแจ้งความประสงค์ขอเข้าชมแบบเป็นหมู่คณะ

หนังสือ "อัญมณีแห่งมหานคร" นิทรรศน์รัตนโกสินทร์

เพลงรัตนโกสินทร์แผ่นดินแห่งรัก

etc.

เวทีการแสดงเพื่อเด็กและเยาวชน วันอาทิตย์ที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๖

     
เวทีการแสดงเพื่อเด็กและเยาวชน พบกับการแสดงงิ้ว อวยพรวันตรุษจีน เนื่องในโอกาสฤกษ์งามยามดี เปลี่ยนปีนักษัตรใหม่ โดย นิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ในวันอาทิตย์ที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๖ 
 
 
 ⭐ พบกับ
อุปรากรจีน หรือ งิ้ว (Chinese opera) เกิดขึ้นในสมัยราชวงศ์ซ่ง (ค.ศ.๑๑๗๙ – ๑๒๗๖) เป็นการแสดงที่ผสมผสานการขับร้องและการเจรจา ประกอบกับลีลาท่าทาง โดยนำเอาเหตุการณ์ต่าง ๆ ในพงศาวดารและประวัติศาสตร์จีนมาดัดแปลงเป็นบทแสดง รวมทั้งเอาความเชื่อทางประเพณีและศาสนาเข้ามาผสมผสานกับการแสดงอีกด้วย
 
ชมการแสดงได้ฟรีทุกวันเสาร์ - อาทิตย์ เวลา ๑๒.๐๐ - ๑๓.๓๐ นาฬิกา ณ เวทีการแสดงเพื่อเด็กและเยาวชน
อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ สอบถามเพิ่มเติม โทร. ๐ ๒๒๒๖ ๕๐๕๐
 
หมายเหตุ : การแสดงอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
 
 
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่