ทรงพระเจริญ
บทกลอนเฉลิมพระเกียรติ
อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์
โครงการเรียนรู้คุณค่าแห่งยุคสมัยนอกห้องเรียนกับนิทรรศน์รัตนโกสินทร์
LED Wall
Time Line
Library
Remarkable Entertainments
Sky View
Prestige of the Kingdom

แบบฟอร์มการแจ้งความประสงค์ขอเข้าชมแบบเป็นหมู่คณะ

หนังสือ "อัญมณีแห่งมหานคร" นิทรรศน์รัตนโกสินทร์

เพลงรัตนโกสินทร์แผ่นดินแห่งรัก

etc.

เวทีการแสดงเพื่อเด็กและเยาวชน วันเสาร์ และวันอาทิตย์ที่ ๑๐-๑๑ กันยายน ๒๕๖๕

     
สัปดาห์นี้ เวทีการแสดงเพื่อเด็กและเยาวชน พบกับความยิ่งใหญ่ ของฉากการสู้รบกันในน้ำ ของ ๒ ทหารกล้า หนุมาน และวิรุญจำบัง และความงดงามของการร่ายรำในการแสดงละครดึกดำบรรพ์ เรื่อง สังข์ทอง พร้อมทั้งการแสดงอื่น ๆ อีกมากมาย
 
 
ไฮไลต์
วันเสาร์ที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๕
การแสดงโขน เรื่อง รามเกียรติ์ ตอน หนุมานรบวิรุญจำบัง โดย วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี
วันอาทิตย์ที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๕  
การแสดง ชุด ระบำดาวดึงส์ โดย โรงเรียนบุษบา นาฏศิลป์
 
ชมการแสดงได้ฟรีทุกวันเสาร์ - อาทิตย์ เวลา ๑๒.๐๐ - ๑๓.๓๐ นาฬิกา ณ เวทีการแสดงเพื่อเด็กและเยาวชน
อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ สอบถามเพิ่มเติม โทร. ๐ ๒๖๒๑ ๐๐๔๔
 
หมายเหตุ : การแสดงอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่