ทรงพระเจริญ
อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์
โครงการเรียนรู้คุณค่าแห่งยุคสมัยนอกห้องเรียนกับนิทรรศน์รัตนโกสินทร์
LED Wall
Time Line
Library
Remarkable Entertainments
Sky View
Prestige of the Kingdom

แบบฟอร์มการแจ้งความประสงค์ขอเข้าชมแบบเป็นหมู่คณะ

หนังสือ "อัญมณีแห่งมหานคร" นิทรรศน์รัตนโกสินทร์

เพลงรัตนโกสินทร์แผ่นดินแห่งรัก

etc.

เวทีการแสดงเพื่อเด็กและเยาวชน วันเสาร์และวันอาทิตย์ที่ ๒๕-๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๕

     
โอ้มาเถิดหนา กระไรแม่มา เวทีการแสดงเพื่อเด็กและเยาวชน สัปดาห์นี้ขอเชิญมาฟังเพลง อีแซว ของแท้จากสุพรรณบุรี และการแสดงมโนราห์ ของดีจากภาคใต้ พร้อมทั้งการแสดงอื่น ๆ อีกมากมาย
 
 
 
ไฮไลต์
วันเสาร์ที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๕
การแสดง เพลง อีแซว โดย วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี
วันอาทิตย์ที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๕
การแสดง มโนราห์ โดย ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดราชาธิวาสวิหาร กรุงเทพมหานคร
 
ชมการแสดงได้ฟรีทุกวันเสาร์ - อาทิตย์ เวลา ๑๒.๐๐ - ๑๓.๓๐ นาฬิกา ณ เวทีการแสดงเพื่อเด็กและเยาวชน อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ สอบถามเพิ่มเติม โทร. ๐ - ๒๖๒๑ - ๐๐๔๔
 
หมายเหตุ : การแสดงอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่