ทรงพระเจริญ
อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์
โครงการเรียนรู้คุณค่าแห่งยุคสมัยนอกห้องเรียนกับนิทรรศน์รัตนโกสินทร์
LED Wall
Time Line
Library
Remarkable Entertainments
Sky View
Prestige of the Kingdom

แบบฟอร์มการแจ้งความประสงค์ขอเข้าชมแบบเป็นหมู่คณะ

หนังสือ "อัญมณีแห่งมหานคร" นิทรรศน์รัตนโกสินทร์

เพลงรัตนโกสินทร์แผ่นดินแห่งรัก

etc.

เวทีการแสดงเพื่อเด็กและเยาวชน วันเสาร์และวันอาทิตย์ที่ ๑๘ - ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๕

     
เวทีการแสดงเพื่อเด็กและเยาวชน พบกับการแสดงที่รำลึกถึง กวีเอกแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ และการแสดงนาฏศิลป์ จากเยาวชนมากความสามารถ พร้อมทั้งการแสดงอื่น ๆ อีกมากมาย
 
 
 
ไฮไลต์
วันเสาร์ที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๕
การแสดง ความสุขในพระอภัยมณี จากครูกวีสุนทรภู่ โดย วิทยาลัยนาฏศิลป  
วันอาทิตย์ที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๕
การแสดง นาฏลีลาฟ้าหยาด โดย สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร
 
ชมการแสดงได้ฟรีทุกวันเสาร์ - อาทิตย์ เวลา ๑๒.๐๐ - ๑๓.๓๐ นาฬิกา ณ เวทีการแสดงเพื่อเด็กและเยาวชน อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ สอบถามเพิ่มเติม โทร. ๐ - ๒๖๒๑ - ๐๐๔๔
 
หมายเหตุ : การแสดงอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่