ทรงพระเจริญ
อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์
โครงการเรียนรู้คุณค่าแห่งยุคสมัยนอกห้องเรียนกับนิทรรศน์รัตนโกสินทร์
LED Wall
Time Line
Library
Remarkable Entertainments
Sky View
Prestige of the Kingdom

แบบฟอร์มการแจ้งความประสงค์ขอเข้าชมแบบเป็นหมู่คณะ

หนังสือ "อัญมณีแห่งมหานคร" นิทรรศน์รัตนโกสินทร์

เพลงรัตนโกสินทร์แผ่นดินแห่งรัก

etc.

เวทีการแสดงเพื่อเยาวชน วันเสาร์ และวันอาทิตย์ที่ ๑๔ - ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕

     
เวทีการแสดงเพื่อเยาวชน สัปดาห์นี้จัดเต็ม กับการแสดงความสามารถของเยาวชน ทั้ง โขน ระบำ รำ ดนตรีไทย ที่เตรียมมาให้ได้ชมกันอย่างอิ่มอกอิ่มใจ พร้อมทั้งการแสดงอื่น ๆ อีกมากมาย
 
 
 
ไฮไลต์
วันเสาร์ที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕ การแสดงโขน เรื่อง รามเกียรติ์ ตอน ลักสีดา โดย ชมรมนาฏรักข์ ๑
วันอาทิตย์ที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ การแสดง รำวงมาตรฐาน ๑๐ เพลง โดย วงดรุณบรรเลง
 
ชมการแสดงได้ฟรีทุกวันเสาร์ - อาทิตย์ เวลา ๑๒.๐๐ - ๑๓.๓๐ นาฬิกา ณ เวทีการแสดงเพื่อเยาวชน อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ สอบถามเพิ่มเติม โทร. ๐ - ๒๖๒๑ - ๐๐๔๔
 
หมายเหตุ : การแสดงอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม