ทรงพระเจริญ
อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์
โครงการเรียนรู้คุณค่าแห่งยุคสมัยนอกห้องเรียนกับนิทรรศน์รัตนโกสินทร์
LED Wall
Time Line
Library
Remarkable Entertainments
Sky View
Prestige of the Kingdom

แบบฟอร์มการแจ้งความประสงค์ขอเข้าชมแบบเป็นหมู่คณะ

หนังสือ "อัญมณีแห่งมหานคร" นิทรรศน์รัตนโกสินทร์

เพลงรัตนโกสินทร์แผ่นดินแห่งรัก

etc.

ขอเชิญชวนร่วมงาน “ใต้ร่มพระบารมี ๒๔๐ ปี กรุงรัตนโกสินทร์” The 240th Anniversary of the Foundation of Rattanakosin

     
อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ เชิญชวนผู้สนใจรับชมนิทรรศการ เรียนรู้ความรุ่งเรืองของแผ่นดิน และสัมผัสบรรยากาศพิพิธภัณฑ์ยามค่ำคืน จากรัตนโกสินทร์สกายวิว (Rattanakosin Sky View)
ในงาน “ใต้ร่มพระบารมี ๒๔๐ ปี กรุงรัตนโกสินทร์” The 240th Anniversary of the Foundation of Rattanakosin 
 
✦ ━━━━━━━━━━━━━━━━━
✧ เปิดให้เข้าชมนิทรรศการฟรี 
✧ ระหว่างวันที่ ๒๐ - ๒๔ เมษายน ๒๕๖๕
✧ เวลา ๐๙.๐๐ - ๒๐.๐๐ นาฬิกา (รอบสุดท้าย เวลา ๑๘.๐๐ นาฬิกา)
✧ สอบถาม โทร. ๐ - ๒๖๒๑ - ๐๐๔๔
✦ ━━━━━━━━━━━━━━━━━
 
“นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ คุณค่าแห่งยุคสมัย สัมผัสได้ในหนึ่งวัน”