อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ เปิดให้บริการตั้งแต่วันศุกร์ที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ เป็นต้นไป
ทรงพระเจริญ
อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์
โครงการเรียนรู้คุณค่าแห่งยุคสมัยนอกห้องเรียนกับนิทรรศน์รัตนโกสินทร์
LED Wall
Time Line
Library
Remarkable Entertainments
Sky View
Prestige of the Kingdom

แบบฟอร์มการแจ้งความประสงค์ขอเข้าชมแบบเป็นหมู่คณะ

หนังสือ "อัญมณีแห่งมหานคร" นิทรรศน์รัตนโกสินทร์

เพลงรัตนโกสินทร์แผ่นดินแห่งรัก

etc.

อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ ขอเชิญชมการแสดงขับร้องบทเพลงไทยอมตะย้อนยุค ที่ยังคงอยู่ในหัวใจของใครหลายคน โดย “ชมรมเพลงแห่งสยาม” เข้าชมฟรี ในวันอาทิตย์ที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ระหว่างเวลา ๑๑.๐๐ –๑๔.๓๐ นาฬิกา ณ เวทีการแสดงเพื่อเยาวชน

     

อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ ขอเชิญชมการแสดงขับร้องบทเพลงไทยอมตะย้อนยุค ที่ยังคงอยู่ในหัวใจของใครหลายคน โดย “ชมรมเพลงแห่งสยาม” ที่ทุ่มเทฝึกซ้อมเตรียมบทเพลงอันไพเราะมาขับกล่อม เพื่อพาทุกท่านดื่มด่ำไปกับความงดงามของบทเพลงย้อนยุคอันทรงคุณค่า เข้าชมฟรี ในวันอาทิตย์ที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ระหว่างเวลา ๑๑.๐๐ –๑๔.๓๐ นาฬิกา ณ เวทีการแสดงเพื่อเยาวชน อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๒๖๒๑-๐๐๔๔