อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ เปิดให้บริการตั้งแต่วันศุกร์ที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ เป็นต้นไป
ทรงพระเจริญ
อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์
โครงการเรียนรู้คุณค่าแห่งยุคสมัยนอกห้องเรียนกับนิทรรศน์รัตนโกสินทร์
LED Wall
Time Line
Library
Remarkable Entertainments
Sky View
Prestige of the Kingdom

แบบฟอร์มการแจ้งความประสงค์ขอเข้าชมแบบเป็นหมู่คณะ

หนังสือ "อัญมณีแห่งมหานคร" นิทรรศน์รัตนโกสินทร์

เพลงรัตนโกสินทร์แผ่นดินแห่งรัก

etc.

อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ ขอเชิญชมการแสดงด้านดุริยางคศิลป์ (เดี่ยวกีตาร์คลาสสิก) โดยนักศึกษาจากวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ที่ทุ่มเทฝึกซ้อมกันอย่างเต็มที่ พร้อมมอบความบันเทิงแก่ทุกท่าน นอกจากนี้ยังมีการแสดงเดี่ยวเปียโนจาก ด.ช.กิตติอธิศ อนุราชเสนา (น้องต้นสน) เด็กน้อยมหัศจรรย์ที่มีพรสวรรค์ด้านการแสดงเปียโน เข้าชมฟรี ในวันอาทิตย์ที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ระหว่างเวลา ๑๑.๐๐ –๑๔.๓๐ นาฬิกา ณ เวทีการแสดงเพื่อเยาวชน อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์

     

อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ ขอเชิญชมการแสดงด้านดุริยางคศิลป์ (เดี่ยวกีตาร์คลาสสิก) โดยนักศึกษาจากวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ที่ทุ่มเทฝึกซ้อมกันอย่างเต็มที่ พร้อมมอบความบันเทิงแก่ทุกท่าน นอกจากนี้ยังมีการแสดงเดี่ยวเปียโนจาก ด.ช.กิตติอธิศ อนุราชเสนา (น้องต้นสน) เด็กน้อยมหัศจรรย์ที่มีพรสวรรค์ด้านการแสดงเปียโน เข้าชมฟรี ในวันอาทิตย์ที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ระหว่างเวลา ๑๑.๐๐ –๑๔.๓๐ นาฬิกา ณ เวทีการแสดงเพื่อเยาวชน อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม  หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๒๖๒๑-๐๐๔๔